107

เชียงใหม่ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 251 ราย รักษาหายเพิ่ม 174 ราย

จังหวัดเชียงใหม่ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 251 ราย รักษาหายเพิ่มอีก 177 ราย ขณะที่การตรวจ ATK กว่า 6 พันราย พบผู้มีผลบวก 1,489 ราย

วันที่ 9 ก.พ. 65 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 251 ราย โดยเป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัด 243 ราย อีก 8 ราย เป็นผู้ติดเชื้อจากต่างจังหวัด ทำให้ผู้ติดเชื้อสะสมตั้งแต่เดือนมกราคม 2565 อยู่ที่ 6,990 ราย ยังคงรักษาตัวอยู่ จำนวน 1,800 ราย โดยเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรืออาการเล็กน้อย (สีเขียว) 1,502 ราย อาการปานกลาง (สีเหลือง) 269 ราย อาการหนัก (สีแดง) 29 ราย และไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสม 213 ราย ขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อสะสมระลอกเดือนเมษายนของจังหวัดเชียงใหม่ (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 จนถึงปัจจุบัน) มีผู้ติดเชื้อสะสมแล้วทั้งหมด 36,028 ราย และรักษาหายแล้ว 33,951 ราย โดยเป็นผู้ที่รักษาหายวันนี้ 174 ราย ส่วนการตรวจ ATK วันนี้ จำนวน 6,950 ราย พบผู้มีผลบวก 1,489 ราย

ส่วนการบริหารจัดการวัคซีนจังหวัดเชียงใหม่ ขณะนี้มีผู้ได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้ว 1,579,770 คน คิดเป็นร้อยละ 91.35 จากประชากรจังหวัดเชียงใหม่ แบ่งเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ฉีดแล้ว 291,201 คน คิดเป็นร้อยละ 88.87 กลุ่ม 7 โรคเรื้อรังฉีดแล้ว 143,303 คน และกลุ่มประชาชนทั่วไป ฉีดแล้ว 1,145,266 คน คิดเป็นร้อยละ 89.44