แม่สอด ชุดเฉพาะกิจกระทรวงแรงงาน ลุยจับ ต่างด้าวในโรงงาน! ก่อสร้าง ผิด กม. (คลิป)

160

แม่สอด ชุดเฉพาะกิจกระทรวงแรงงาน ลุยจับ ต่างด้าวในโรงงาน!-ก่อสร้าง ผิด กม.

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 พลตำรวจตรีนันทชาติ ศุภมงคล ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย พันตำรวจเอกมนต์ศักดิ์ แก้วอ่อน ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่สอด พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรแม่สอด และ เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก พร้อมเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจ เข้าจับกุม แรงงานต่างด้าว ทำงานในโรงงาน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

ผลการจับกุม ในกิจการ จำนวน 2 ประเภท รวม 4 แห่ง ประกอบด้วย ประเภทกิจการเย็บผ้า จำนวน 2 แห่ง พบการกระทำผิด แยกเป็น 1. โรงงานเย็บผ้าไม่มีชื่อ ในพื้นที่หมู่ 3 ตำบลแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก พบการกระทำผิด จับกุมนายจ้าง 1 ราย บุคคลต่างด้าวทั้งหมด 17 ราย แยกเป็นชาย 6 ราย และหญิง 11 ราย

2 โรงงานเย็บผ้า ชื่อ พีแอล การทอ พื้นที่ หมู่ 7 ตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก พบการกระทำผิด จับกุมนายจ้าง 1 ราย คนต่างด้าว เป็นหญิง 4 ราย

ประเภทกิจการก่อสร้าง จำนวน 2 แห่ง พบการกระทำผิด แยกเป็น สถานที่ก่อสร้าง ไม่ทราบเลขที ตำบลแม่ตาว อำเภอแม่สอด พบการกระทำผิด จับกุมนายจ้าง 1 ราย คนต่างด้าว หญิง 4 คน ส่วนอีกแห่ง สถานที่ก่อสร้างไม่มีเลขที่ ตำบลแม่ตาว อำเภอแม่สอด พบการกระทำผิด จับกุมแรงงานต่างด้าวชาย จำนวน 3 ราย และนายจ้าง 1 ราย

พลตำรวจตรีนันทชาติ ศุภมงคล ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า สืบเนื่องจากว่าทางกระทรวงแรงงาน มีนโยบาย ให้บุคคลต่างด้าว ที่เข้ามาเมืองไทย ที่ไม่ถูกต้อง ให้ขึ้นบัญชีให้ถูกต้อง ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 ก็ผ่านมาระยะเวลาหนึ่งแล้ว และขณะนี้ ได้ปิดการขึ้นทะเบียน ไปแล้ว เราจึงมาทำการตรวจสอบ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้ร่วมหารือ และได้ ให้ความสำคัญ โดยเฉพาะเรื่องของโรคติดต่อ โควิด 19 จึงได้มีการจัดตั้งชุดเฉพาะกิจ ขึ้นมาป้องกันปราบปรามจับกุม แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย รวมทั้งนายจ้างด้วย โดยประสานกับตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ตำรวจพื้นที่ เข้ามาตรวจสอบในวันนี้ สามารถจับกุมแรงงานต่างด้าวหลหนีเข้าเมืองได้ จำนวน 28 คน นายจ้าง 4 ราย ซึ่งอยู่ระหว่างคัดกรอง ตรวจ ATK โดยมีความผิดหลบหนีเข้าเมือง ทำงานโดยไม่ถูกต้อง ส่วนนายจ้าง มีความผิด ให้คนต่างด้าว ที่เข้ามาประเทศไทยผิดกฎหมาย เข้ามาทำงาน

สำหรับการลักลอบหลบหนีเข้าเมือง ในห้วงนี้พบ ว่าสามารถจับกุมได้อย่างต่อเนื่อง ทั้ง ทางด้านพื้นที่จังหวัดระนอง ประจวบคีรีขันธ์ กาญจนบุรี และที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก การเข้ามาแบบนี้ ถือเป็นความผิด ซึ่งขณะนี้ทางรัฐบาลได้มีนโยบาย โดยกระทรวงแรงงาน ได้เปิดให้ เข้ามาอย่างถูกต้อง ด้วยการทำ MOU ซึ่งถือเป็นผลดี ไม่ว่าจะเป็นการตรวจโรค ตรวจโควิด เรื่องการทำใบอนุญาต เข้าทำงาน การทำตรวจอัตลักษณ์ของตรวจคนเข้าเมือง ตลอดจนการคุ้มครองต่างๆ ตามสิทธิ ซึ่งดีกว่าการเสียเงิน 20,000-30,000 บาท และต้อง เดินทางตามป่าเขา ถูกจับและถูกผลักดัน กลับประเทศ จึงอยากฝากประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มแรงงานเข้ามาอย่างถูกต้องจะดีกว่า