พัน.สร.23 บชร.3 จัดฝึกหน่วยสายแพทย์ในพื้นที่ กองทัพภาคที่ 3

281

พัน.สร.23 บชร.3 จัดฝึกหน่วยสายแพทย์ในพื้นที่ กองทัพภาคที่ 3

สำหรับพลทหารกองประจำการ เหล่า แพทย์ สาธิตการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บทางยุทธวิธี เหตุผลสำคัญที่ต้องเรียนรู้ การดูแลผู้บาดเจ็บทางยุทธวิธี (TCCC) ช่วยทำให้ผู้บาดเจ็บในสนามรบมีชีวิตรอด ”

ตามที่ กองทัพบก ได้กำหนดให้มีการตรวจสอบการฝึกของเหล่า/สายวิทยาการ ในการฝึกประจำปี
งบประมาณ 2565 เพื่อเป็นการตรวจเยี่ยมการดำเนินการจัดการฝึกของหน่วยสายแพทย์และเป็นการติดตาม/ประเมินค่าในเรื่องเกี่ยวกับการสนับสนุนการฝึกและความเหมาะสมเพียงพอสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า นั้น

กรมแพทย์ทหารบก ได้กำหนดแผนการตรวจเยี่ยมการฝึกของหน่วยสายแพทย์ในพื้นที่ กองทัพภาคที่ 3 ในการฝึกเฉพาะหน้าที่หลักสูตรอบรมสำหรับพลทหารกองประจำการ เหล่า แพทย์ ผลัด 2/64 ณ หน่วยรับการตรวจการฝึกฯ กองพันทหารเสนารักษ์ที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

กองพันทหารเสนารักษ์ที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ได้ดำเนินการจำลองสาธิตสถานการณ์การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บทางยุทธวิธี (TCCC) โดย ทำการจัดชุดลาดตระเวน พร้อม รถพยาบาล M51B 1 คัน พลขับ (เพื่อส่งกลับผู้บาดเจ็บ) และ วิทยุสื่อสาร 2 เครื่อง (เพื่อติดต่อสื่อสารส่งกลับผู้บาดเจ็บ) ออกเดินเท้าเพื่อลาดตระเวนหาข่าว ที่บริเวณแนวตะเข็บชายแดนที่ จังหวัดเชียงราย ในระหว่างที่เดินเท้าลาดตระเวนหาข่าวเข้ามาในป่า ได้เกิดการปะทะเข้ากับโจรข้าศึก คาดว่าจะเป็นกลุ่มพ่อค้ายาเสพติดรายใหญ่ที่ลักลอบขนยาเสพติดเข้ามาในประเทศไทย แถวบริเวณแนวตะเข็บชายแดน จังหวัดเชียงราย

สถานการณ์ ณ ขณะนั้น ชุดลาดตระเวนได้ทำการมอบลง แล้วเคลื่อนย้ายเข้าที่กำบัง ชุดลาดตระเวนทั้ง 12 นาย ได้ทำการยิงตอบโต้กับโจรข้าศึก (กลุ่มพ่อค้ายาเสพติดรายใหญ่) ซึ่งการยิงตอบโต้ข้าศึกด้วยอำนาจการยิงที่เหนือกว่า จะช่วยลดความเสี่ยงของทีมที่จะเข้าไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ เพื่อไม่ให้มีผู้บาดเจ็บเพิ่มขึ้น โดยในระหว่างการปะทะกับโจรข้าศึก (กลุ่มพ่อค้ายาเสพติดรายใหญ่) นั้น ในชุดลาดตระเวนหาข่าวของ 1 นาย ได้ถูกยิงเข้าที่บริเวณขาข้างซ้าย

ในสถานการณ์นี้ทั้งผู้เข้าช่วยเหลือ และผู้บาดเจ็บ ยังคงอยู่ภายใต้การปะทะและโจมตีของโจรข้าศึก (กลุ่มพ่อค้ายาเสพติดรายใหญ่) พื้นที่ (Kill Zone) ซึ่ง หัวหน้าชุดลาดตระเวนได้ตะโกนให้ผู้บาดเจ็บ ทำการช่วยเหลือตัวเองไปก่อน (Self Aid) โดยนำชุด First Aid ออกมา นำสายยางรัดห้ามเลือด รัดเข้าที่บริเวณต้นขาข้างซ้าย เหนือบาดแผลที่ถูกยิง รัดจนแน่นพอที่จะทำให้เลือดหยุดไหลได้ หรือคลำชีพจรไม่ได้ “ ยาที่ดีที่สุดในสนามรบคืออำนาจการยิงที่เหนือกว่า ”

เมื่อสถานการณ์ปลอดภัยหรือโจรข้าศึกล้มตายหรือถอนกำลังไปแล้ว ให้เราแน่ใจว่าสถานการณ์ ณ ขณะนั้น ปลอดภัยแล้ว เราจึงเข้าไปเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บเข้าที่กำบัง และให้ชุดลาดตระเวนคอยระวังป้องกันระหว่างเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บเข้าที่กำบังด้วย หลังจากนั้นหัวหน้าชุดลาดตระเวนได้ให้คนที่อยู่ใกล้ผู้บาดเจ็บทั้ง 2 คน เคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บเข้าที่กำบัง “ เป็นการดูแลผู้บาดเจ็บระหว่างการปะทะ (Care Under Fire) ในห้วงแรก ”

“ การดูแลผู้บาดเจ็บในพื้นที่หลังจากการปะทะ (Tactical Field Care) ห้วงที่ 2 ” เป็นการประเมินประเมินเบื้องต้นในห้วงไม่มีการปะทะ หรือภัยคุกคามที่ผ่านพ้นไปแล้ว อยู่ในที่กำบังที่ปลอดภัย หลังจากที่เคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บเข้าที่กำบังแล้ว หัวหน้าหน้าชุดลาดตระเวน สั่งให้พลวิทยุประสานวิทยุแจ้งไปยังที่พยาบาลกองพัน ให้นำรถยนต์พยาบาลมารับผู้บาดเจ็บ

ผู้ช่วยเหลือที่อยู่บริเวณที่กำบัง ร้องขอ ขอความช่วยเหลือ 2 นาย มาทำเปลสนามแสวงเครื่องโดยใช้เสื้อผ้าของผู้บาดเจ็บและผู้ช่วยเหลือ และหาท่อนไม้ตามภูมิประเทศ เพื่อที่จะไว้เคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บขึ้นรถยนต์พยาบาลส่งกลับไปยังที่พยาบาลกองพันฯ

ซึ่งหลักการดูแลผู้บาดเจ็บทางยุทธวิธี (TCCC) แบ่งเป็น 3 ห้วง

1. การดูแลผู้บาดเจ็บระหว่างการปะทะ (Care Under Fire)
2. การดูแลผู้บาดเจ็บในพื้นที่หลังจากการปะทะ (Tactical Field Care)
3. การส่งกลับผู้บาดเจ็บทางยุทธวิธี (Tactical Evacuation Care)

สำหรับการ ประเมินและปฐมพยาบาล ตามลำดับตัวอักษรย่อ M A R C H ประกอบด้วย M : Massive hemorrhage การห้ามเลือดออกปริมาณมาก , A : Airway การประเมิน และจัดการทางเดินหายใจ, R : respiration การประเมินการหายใจ และจัดการบาดแผลที่ทรวงอก, C : Circulation การประเมินการไหลเวียนโลหิต และ H : Hypothermia and Head injury การป้องกันภาวะอุณหภูมิต่ำ และประเมินการบาดเจ็บที่ศีรษะจากระดับความรู้สึกตัว (AVPU)

รวมถึงการประเมินระดับความรู้สึกตัว ด้วยระบบ AVPU -Alert รู้สึกตัวดี ถามตอบได้ เช่น รู้ว่าตนเป็นใคร รู้เวลา สถานที่ -Respond to V erbalerba ทำตามคำสั่งได้ เช่น ยกแขน กระดิกนิ้วมือ -Respond only to P ainful stimulistimuli ตอบสนองต่อความเจ็บปวด แต่ไม่ตอบสนองต่อคำสั่งทางเสียง -U nresponsive to all stimuli ไม่ตอบสนอง/หมดสติ ถามช้ำๆด้วยน้ำเสียงชัดเจน ด้วย