เชียงใหม่ เปิดงาน “ฮอมปอยบุปผชาติแม่ข่างาม” ขับเคลื่อนนครแห่งดอกไม้งาม

122

เชียงใหม่ เปิดงาน “ฮอมปอยบุปผชาติแม่ข่างาม” ขับเคลื่อนนครแห่งดอกไม้งาม

วันที่ 6 ก.พ. 65 ที่บริเวณท่าน้ำแม่ข่าชัยศรีภูมิ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน “ฮอมปอยบุปผชาติแม่ข่างาม” ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-8 กุมภาพันธ์ 2565

เพื่อส่งเสริมการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าอย่างยั่งยืน และปรับปรุงภูมิทัศน์สองฝั่งคลองแม่ข่าให้สวยงามเป็นธรรมชาติ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน จิตอาสา และหน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งยังเป็นการขับเคลื่อนให้เมืองเชียงใหม่เป็นนครแห่งดอกไม้งาม (Flower City) สมตามคำขวัญประจำจังหวัด “ดอยสุเทพเป็นศรี ประเพณีเป็นสง่า บุปผชาติล้วนงามตา นามล้ำค่านครพิงค์”

พร้อมส่งเสริมให้มีการพัฒนาฟื้นฟูคลองแม่ข่าซึ่งเป็น 1 ในไชยมงคล 7 ประการของเมืองเชียงใหม่ ให้เป็นแม่น้ำแห่งบุปผชาติที่งามตา เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชุมชนกับสายน้ำ

ในการนี้ ได้มีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษา รวมถึงชุมชน วัด สโมสร นำเรือบุปผชาติที่ตกแต่งอย่างสวยงาม มาร่วมขบวนแห่จากท่าน้ำแม่ข่าชัยศรีภูมิ ถึง ท่าน้ำช้างม่อยเก่า ระยะทางไป-กลับประมาณ 800 เมตร โดยมีประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมชมขบวนเรือบุปผชาติที่สะพานวิชยานนท์ และริมสองฝั่งคลอง ทั้งนี้ ในวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ จะได้มีการเปิดให้เยาวชน ประชาชน เข้าชมเรือบุปผชาติ ณ ท่าน้ำชัยศรีภูมิ พร้อมเปิดรับบริจาคกล้าไม้ดอกไม้ประดับ พรรณไม้ทุกชนิด เพื่อนำมาปลูกริมคลองแม่ข่าให้มีความสวยงาม ดั่งวิสัยทัศน์ “คลองสวย น้ำใสไหลดี ชุมชนมีสุข”