276

พิษณุโลก ปิดตลาดสดบ้านคลอง 3 วัน หลังพบผู้ป่วยโควิด 11 ราย

วันที่ 5 ก.พ.2565 คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก ลงมติด่วนออนไลน์หลังเข้าตรวจในตลาดเทศบาลบ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 3 ก.พ2565 จำนวน 4 ราย และ วันที่ 4 ก.พ.2565 จำนวน 7 ราย รวม ผลบวกที่ตรวจโดย RT-PCR รวม 11 ราย จึงจะขอมติคณะกรรมการปิดตลาดเทศบาลบ้านคลอง ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 7 – 9 กุมภาพันธ์ 2565 รวม 3 วัน

เพื่อดำเนินการทำความสะอาดและสอบสวนโรค ทั้งนี้ได้แจ้งประสานตั้งเทศบาลนครพิษณุโลก เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการได้รับทราบถึงกำหนดปิดตลาดดังกล่าว และ แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่เข้าใช้บริการก่อนหน้านี้รับทราบ ให้คลายกังวลหากสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะเข้าใช้บริการ และให้สังเกตุอาการตนเองในห้วง 7 วันนี้ หากพบอาการสงสัยให้รีบตรวจ ATK และ ปรึกษาแพทย์ใกล้บ้าน