อัยการภาค 6 เปิดโครงการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายประชาชน ในวันหยุดราชการ

456

อัยการภาค 6 เปิดโครงการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายประชาชน ในวันหยุดราชการ


วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานอัยการภาค 6 นายสมพงศ์ เย็นแก้ว รองอธิบดีอัยการภาค 6 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนในวันหยุดราชการ

เพื่อเพิ่มช่วงเวลาการให้บริการด้านการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนของสำนักงานอัยการสูงสุดในวันหยุดราชการ และเป็นการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงสิทธิในกระบวนการยุติธรรมให้กับประชาชนโดยทั่วไป ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ลูกจ้างบริษัทเอกชน ที่ไม่สามารถไปขอรับบริการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย ในวัน เวลาราชการได้ ซึ่งจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนโดยทั่วไปสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมโดยสะดวก รวดเร็ว และไม่เสียค่าใช้จ่ายสูงเกินสมควร

โดยการดำเนินโครงการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนในวันหยุดราชการในระยะเริ่มแรก ในส่วนกลาง ณ สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายช่วยเหลือทางกฎหมาย 2 เปีดทำการให้คำปรึกษาปัญหาทางกฎหมายผ่านทาง ระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ (Call Center) 1157 ในวันเสาร์ ระหว่างเวลา 8.30-16.30 น.

โดยจัดให้มีทนายความอาสาเข้าเวรให้คำปรึกษาปัญหาทางกฎหมาย วันละ 3 คน และให้มีพนักงานอัยการผู้ปฏิบัติหน้าที่ให้คำปรึกษาแก่ทนายความอาสา เพื่อบริการประชาชนต่อไป