เชียงใหม่ เปิดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ อำเภอดอยสะเก็ด คว้ารางวัลยอดเยี่ยมรถบุปผชาติ

155

เชียงใหม่ เปิดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ อำเภอดอยสะเก็ด คว้ารางวัลยอดเยี่ยมรถบุปผชาติ

 

วันที่ 4 ก.พ. 65 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรพิมล วงศ์สุข รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ประธานกรรมการตัดสินการประกวดรถบุปผชาติ พร้อมด้วยคณะกรรมการตัดสินฯ ให้คะแนนและตัดสินการประกวด รถบุปผชาติ งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 45 โดยรถบุปผชาติ รางวัลยอดเยี่ยมจากการประกวดรวม 2 ประเภท ทั้งประเภทอนุรักษ์ และประเภทสวยงาม จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2565 เป็นรถบุปผชาติ ของ อำเภอฝางที่ร่วมกับ อปท.ฝาง ส่งเข้าประกวด

สำหรับการประกวดประกวดรถบุปผชาติ ประเภทสวยงาม รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ อำเภอดอยสะเก็ด , รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ อำเภอสันทราย และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ อำเภอสันกำแพง
สำหรับการประกวดรถบุปผชาติ ประเภทอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ รถบุปผชาติของ อำเภอฝาง , รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ อำเภอแม่ออน และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ อำเภอแม่ริม

ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถเข้าชมรถบุปผชาติที่เข้าประกวดทั้งหมด ได้ในงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ได้ที่สวนสาธารณะหนองบวกหาด และบริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยจะตั้งจัดแสดงไปจนถึงวันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์