418

สสจ.พิษณุโลก ตรวจสอบร้านจำหน่ายไส้กรอก เตือนภัยผู้บริโภคอย่ากินไส้กรอกที่ไม่มี อย.

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.30 น ตลาดร่วมใจ เทศบาลนครพิษณุโลก นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ร้านจำหน่ายไส้กรอกเก็บตัวอย่างหาสารเจือปนที่จะก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้บริโภค

นายแพทย์ไกร สุขเพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า จากข่าวกรณีที่พบเด็กป่วยด้วยภาวะเมทฮีโมโกลบิน คือภาวะเลือดมีความเข้มข้นของฮีโมโกลบิน สูงผิดปกติ ทำให้อวัยวะหรือร่างกายขาดออกซิเจน นำไปสู่การเสียชีวิต จากการสอบถามพบว่า สาเหตุเกิดหลังจากที่เด็กรับประทานไส้กรอกที่ไม่มีฉลากอาหาร ไม่มีเลข อย. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในจังหวัดที่เกิดเหตุได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบหาแหล่งที่มาและเก็บตัวอย่างไส้กรอกตรวจวิเคราะห์หาปริมาณวัตถุกันเสีย ไนเตรท ไนไตรท์ ชนิดและปริมาณ สีสังเคราะห์ว่ามีประมาณเกินที่กฎหมายกำหนดหรือไม่

ทั้งนี้หากพบว่ามีการใช้วัตถุเจือปนอาหารเกินจากที่กฎหมายกำหนด ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท แต่หากตรวจพบในปริมาณที่มากจนอาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค จะเข้าขายอาหารไม่บริสุทธิ์ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ได้ย้ำเตือนถึงผู้บริโภคว่าก่อนซื้อต้องเลือกไส้กรอกที่ไม่มีสีแดงแต่เกินไป มีฉลากอาหารที่ระบุ ชื่อ ที่อยู่ผู้ผลิต วันเดือนปีที่ผลิต หรือวันหมดอายุ ที่สำคัญต้องมีสารบบอาหาร (เลข อย.) และเลือกซื้อไส้กรอกที่เก็บรักษา ในสภาพที่มีความเย็นเพียงพอตลอดการจำหน่ายเพื่อคุณภาพ ความปลอดภัยของอาหาร

หากผู้บริโภคมีข้อสงสัยหรือพบผลิตภัณฑ์ สุขภาพ ได้แก่ อาหาร ยา เครื่องสำอาง ที่น่าสงสัยว่าไม่ปลอดภัย หรือไม่ได้มาตรฐาน สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่ www.fda.moph.go.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก หมายเลขโทรศัพท์ 055 225 078 ได้ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 18.30 -16.30 น.