จังหวัดตาก รร.ชายแดนปรับแผนเชิงรุกตรวจ ATK นักเรียนประถมฯ ก่อนเปิดเรียน on-site ป้องกันโควิด -19 (คลิป)

134

จังหวัดตาก รร.ชายแดนปรับแผนเชิงรุกตรวจ ATK นักเรียนประถมฯ ก่อนเปิดเรียน on-site ป้องกันโควิด -19

วันที่ 31 มกราคม 2565 เจ้าหน้าที่ จากโรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตากร่วมกับคณะครู และเจ้าหน้าที่จากคลินิกชุมชนอบอุ่น เทศบาลนครแม่สอด ร่วมออกหน่วยให้บริการ ตรวจคัดกรอง โควิด 19 ให้แก่ นักเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

นางวาสนา เบ้านี รักษาการผู้อำนวยการการโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว กล่าวว่า สำหรับการตรวจ คัดกรองโควิด 19 ก่อนเปิดเรียน แบบ on site ในวันพรุ่งนี้ 1 กุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นสัปดาห์แรก ของนักเรียนกลุ่ม A โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว นั้น ได้มีการแบ่งการตรวจ โดยนักเรียน ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1- 3 จะใช้การตรวจทางน้ำลาย ส่วน ในระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 3-6 จะใช้การตรวจ สวอบ ทางโพรงจมูก โดยวันนี้เป็นการตรวจนักเรียนกลุ่ม A

ซึ่งก่อนหน้านี้ นักเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษา ได้มีการ ตรวจคัดกรองสวอบทางโพรง จมูกไปแล้ว และ เปิดเรียน แบบ on site แล้ว ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม เป็นต้นมา

ทั้งนี้ การตรวจคัดกรองดังกล่าว เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครอง ในการเปิดเรียน ตามมาตรการ 6 มิติ 44 ข้อ หรือ แบบประเมินตนเองสำหรับสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดโควิด 19 ในสถานศึกษา ซึ่งทางโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว มีความตระหนัก ในเรื่องของความปลอดภัยของนักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา โดยจะมีการตรวจซ้ำในทุกๆ 14 วัน นอกจากนี้จะมีการตรวจนักเรียนกลุ่ม B ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์นี้ ซึ่งการเปิดเรียน จะมีการเปิดสลับเรียน ของนักเรียน สองกลุ่ม A และ B ภายในมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด 19 ที่เคร่งครัด เพื่อป้องกันการเกิดคลัสเตอร์การแพร่ระบาดในสถานศึกษา

อย่างไรก็ตามวันนี้ ทางโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ได้มีการตรวจคัดกรองโควิด 19 นักเรียน ในระดับชั้น ประถมศึกษา ปีที่ 1-6 จำนวน 387 คน คณะครู อีกจำนวน 66 คน

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่สอด ได้ร่วมกับ คลินิกชุมชนอบอุ่น เทศบาลนครแม่สอด และคณะครู ร่วมผนึกกำลัง ทำการปรับแผนเชิงรุก ตรวจคัดกรอง ด้วยชุดทดสอบ ATK ให้แก่นักเรียน ในระดับชั้นประถมศึกษา ของโรงเรียนสังกัด เทศบาลนครแม่สอด จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส และโรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี ตามมาตรการ ควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดโควิด 19