เทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 และหน่วยงานด้านความมั่นคง ตรวจเข้มรถเข้า-ออกแนวชายแดน ด้านแรงงานเมียนมาทยอยกลับผ่านสะพานมิตรภาพไทย-พม่าแห่งที่ 1 ต่อเนื่อง

ที่บริเวณด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-พม่า แห่งที่ 1 อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 พร้อมหน่วยงานด้านความมั่นคง มีการตรวจเข้ม ยานพาหนะ และบุคคล ที่เข้าออกแนวชายแดน เพื่อป้องปราม การขนส่งสิ่งผิดกฎหมาย ทั้งยาเสพติด อาวุธสงคราม สัตว์ป่าคุ้มครองและสิ่งผิดกฎหมายต่างๆผ่านเข้า -ออกประเทศ โดยมีการใช้ชุดสุนัขทหาร เข้าตรวจสอบ ที่อาจมีการฉวยโอกาสลักลอบ ขนผ่านแดน เนื่องจากขณะนี้พบว่ากลุ่มแรงงานเดินทางกลับเข้ามาทำงานในประเทศไทย เป็นจำนวนมาก โดยใช้บริการรถโดยสาร สาธารณะ ทั้งประจำทางและไม่ประจำทาง

อย่างไรก็ตามคาดว่าจะมีประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มแรงงานชาวเมียนมาทยอยเดินทางกลับ จนใกล้สิ้นเดือนนี้ เนื่องจากข้อมูลจากด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก พบว่ามีแรงงานชาวเมียนมาเดินทางกลับเพื่อฉลองในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ผ่านจุดตรวจถาวรสะพานมิตรภาพไทย-พม่า แห่งที่ 1 อำเภอแม่สอด ในปีนี้ ยอดรวมมากกว่า 150,000 คน

ภาพ-ข่าว/ไพฑูรย์ สุขแว่น