พิษณุโลก รร.ประถม-มัธยมฯ เปิดเรียน ON-SITE เกือบ 100 %

333

พิษณุโลก รร.ประถม-มัธยมฯ เปิดเรียน ON-SITE เกือบ 100 %

นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1 (ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1) เปิดเผยว่า การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ทั้งระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ภายใต้สถานการณ์ covid-19 ซึ่ง สพฐ. มีนโยบายให้นักเรียนมีความปลอดภัย ทั้งนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง

นายสุรินทร์ กล่าวว่า สำหรับ สพป. พิษณุโลก เขต 1 พื้นที่ อำเภอเมือง และอำเภอบางระกำ มี 113 โรงเรียน ขณะนี้เปิดเรียน On-Site จำนวน 109 โรงเรียน และหยุดเรียน 4 โรงเรียน คือ อำเภอเมือง ได้แก่ รร.บ้านกร่าง (พระขาวชัยสิทธิ์) ตำบลบ้านกร่าง และรร.ชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์ ตำบลไผ่ขอดอน ส่วนอำเภอบางระกำ ได้แก่ รร.ห้วงกระได ตำบลบางระกำ และรร.วัดหนองพะยอม ตำบลชุมแสงสงคราม จึงเรียนแบบ On-Line, On-Air, On-Hand และApplication  ทั้งนี้โรงเรียนจำนวน 109 โรงเรียน มีบางแห่งหยุดเรียนเป็นบางห้อง บางชั้นเรียนที่มีความเสี่ยงสูง

“ส่วนมาตรการป้องกันโควิด-19 ดำเนินการตามที่กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการ มีมาตรการทุกโรงเรียน มีทั้งมาตรการ 6-6-7 ทุกที่ทุกแห่งมีบางโรงเรียนของเขต 1 ที่มีผู้ปกครองมาช่วยคัดกรองหรือ อสม.มาคัดกรองทุกวันสลับกันมาและมีมาตรการ เว้นระยะห่างทางสังคม คือในโรงเรียนแม้กระทั่งการรับประทานอาหาร บางโรงเรียนให้เงินผู้ปกครองไปเลย และให้ผู้ปกครองประกอบอาหารห่อมารับประทาน นอกจากนั้นโรงเรียนมีกล่องข้าวและช้อนแยกกันเลย แล้วแต่นโยบายของโรงเรียน” ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 กล่าว

สำหรับ สพป.พิษณุโลก เขต 2 จำนวน 123 โรงเรียน สพป.พิษณุโลก เขต 3 จำนวน 163 โรงเรียน เปิดเรียน On-Site 100 เปอร์เซ็นต์  ส่วนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)พิษณุโลก-อุตรดิตถ์ โรงเรียนมัธยมศึกษาในส่วนของพิษณุโลก มี 39 โรงเรียน เปิด On-Site ทุกโรงเรียน แต่อาจจะมีหยุดบางชั้นหรือบางห้องแล้วแต่กรณีที่ทางผู้บริหารโรงเรียนนั้นประเมินว่านักเรียนหรือคุณครูมีความเสี่ยงจะหยุดแบบ Small Bubble