พิษณุโลก ประชาชนออกมาจับจ่ายซื้อของ ไหว้บรรพบุรุษเทศกาลตรุษจีน พาณิชย์จังหวัดคุมเข้มราคา

115

พิษณุโลก ประชาชนออกมาจับจ่ายซื้อของ ไหว้บรรพบุรุษเทศกาลตรุษจีน พาณิชย์จังหวัดคุมเข้มราคา

วันที่ 30 มกราคม 2565 ที่บริเวณตลาดร่วมใจ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ประชาชนชาวจังหวัดพิษณุโลก ออกมาจับจ่ายซื้อของ เพื่อนำไปถวายสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และไหว้บรรพบุรุษ ช่วงเทศกาลตรุษจีน โดย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์การจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค เนื้อสุกร เนื้อไก่ ไข่ไก่ ตลอดจนสินค้าที่เกี่ยวข้องกับเทศกาลตรุษจีน ห้างสรรพสินค้า ตลาดสด ในพื้นที่อำเภอเมืองพิษณุโลก

ทั้งนี้ เพื่อติดตามสถานการณ์การจำหน่าย ราคาสินค้า และป้องปรามการฉวยโอกาสขึ้นราคาหรือกักตุนสินค้าช่วงเทศกาลตรุษจีน เป็นการเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค พบว่า สถานการณ์การจับจ่ายซื้อสินค้าเตรียมสำหรับเทศกาลตรุษจีน หมู เป็ด ไก่ ผลไม้ กระดาษเงินกระดาษทอง ชุดเซ่นไหว้ เริ่มมีผู้บริโภคชาวไทยเชื้อสายจีนเริ่มทยอยจับจ่ายซื้อสินค้าเพื่อนำไปเซ่นไหว้บรรพบุรุษและเทพเจ้าตามความเชื่ออย่างต่อเนื่อง บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก

โดยมีราคาจำหน่าย ดังนี้
1. หมูสามชั้นช่วงสำหรับไหว้ ราคากก.ละ 232 บาท
2. ไก่สดตัวไม่รวมเครื่องในราคากก.ละ 65 บาท
3. ไข่ไก่ #0 ราคาฟองละ 4.2 แผงละ 126 บาท
ไข่ไก่ #1 ราคาฟองละ 4.0 แผงละ 120 บาท
ไข่ไก่ #2 ราคาฟองละ 3.5 แผงละ 105 บาท
ไข่ไก่ #3 ราคาฟองละ 3.0 แผงละ 90 บาท
ไข่ไก่ #4 ราคาฟองละ 2.8 แผงละ 84 บาท
4. ชุดเซ่นไหว้ ซาแซ หมู เป็ด ไก่ ราคาชุดดละ 799 บาท
5. ชุดเซ่นไหว้กระดาษเงิน กระดาษทอง ราคา 199-299 บาท

โดยผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้าให้ความร่วมมือจัดส่งเสริมการขายช่วงเทศกาลตรุษจีนโดยจำหน่ายหมู” ตรึงราคา เพื่อประชาชนราคา ตามที่กระทรวงพาณิชย์ขอความร่วมมือ ดังนี้ หัวไหล่หมู กก. ละ 174 บาท สะโพกหมู กก. ละ 175 บาท อกไก่ กก. ละ 75 บาท สะโพกไก่ กก.ละ 64 บ.

ผู้ประกอบการมีการปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายสินค้าครบถ้วน ชัดเจน ตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 61 พ.ศ. 2564 เรื่อง การแสดงราคาจำหน่ายสินค้าและค่าบริการ ราคาสินค้าอุปโภคบริโภค เนื้อหมู ไก่ ไข่ไก่ และผักสด ราคาทรงตัวเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้า ปริมาณมีพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

เจ้าหน้าที่กำชับให้ผู้ประกอบการปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายให้ครบถ้วน ชัดเจน และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด มิให้ฉวยโอกาสปรับราคาสูงขึ้นหรือกักตุนสินค้า