อุตรดิตถ์“ แถลงข่าว จัดงานนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์ ” (คลิป)

242

จังหวัดอุตรดิตถ์“ แถลงข่าว จัดงานนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์ ”

วันเสาร์ที่ 29 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. บริเวณหน้าพระวิหารหลวง วัดพระแท่นศิลาอาสน์ พระอารามหลวง ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ พระวินัยสาทร เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก-อุตรดิตถ์ (ธ), เจ้าอาวาสวัดพระแท่นศิลาอาสน์ พระอารามหลวง พระครูพุทธบทบริหาร เจ้าอาวาสวัดพระยืนพุทธบาทยุคล นายปรัชญา เสริฐลือชา นายอำเภอลับแล นายสมัคร สุลา สาธารณสุขอำเภอลับแล พ.ต.อ.จักรพงศ์ ตราบดี ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรตำบลด่านแม่คำมัน พร้อมด้วย นายสุรพันธ์ เจริญทรัพย์ วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
ได้ร่วมกันแถลงข่าวในการจัดงานนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์ ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 4-16 กุมภาพันธ์ 2565 ณ วัดพระแท่นศิลาอาสน์ พระอารามหลวง เพื่อเป็นประชาสัมพันธ์การจัดงาน และเพื่อสืบสานประเพณีการบูชาพระแท่นศิลาอาสน์สืบต่ออายุพระพุทธศาสนาและรักษาประเพณีงานนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์ ซึ่งเป็นงานประจำปีของจังหวัดที่จัดขึ้นทุกปีให้คงอยู่ต่อไป

โดยคณะผู้ที่ได้ร่วมแถลงข่าวการจัดการงานนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์ครั้งนี้ ได้เน้นย้ำในการจัดงานปีนี้ภายใต้มาตรการความปลอดภัย และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด และเข้มข้น

ในส่วนของพิธีเปิดงาน จะเปิดในวันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 65 ในเวลา 15.00 น. ณ บริเวณหน้าพระวิหารหลวง วัดพระแท่นศิลาอาสน์ พระอารามหลวง ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์ พระยืน และพระนอน พิธีทำบุญตักบาตรพระร้อย รุ่งอรุณวันเพ็ญ 15 ค่ำเดือน 3 พิธีเวียนเทียนรอบพระวิหารหลวง ในวันมาฆบูชา และการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมและสินค้าท้องถิ่นของชาวบ้านและชุมชน จึงขอเชิญชวนประชาชนทุกๆท่านได้มาเที่ยวงานนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์ในปีนี้ร่วมกัน ในระหว่างวันที่ 4-16 กุมภาพันธ์ 2565 ที่จะถึงนี้