แม่สอด สืบสานประเพณีสรงน้ำ “พระธาตุพญาหน่อกวิ้น” อายุกว่า 200 ปี

วันที่ 17 เมษายน 2562 ที่วัดพระธาตุศิริมงคล หมู่ที่ 9 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นายกันต์พงษ์ พิพัฒน์มนตรีกุล ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคงอำเภอแม่สอด นายมานพ ยะเขียว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ ร่วมกับพี่น้องชาวตำบลแม่ปะ ทั้ง 11 หมู่บ้าน ร่วมพิธี เปิด งานสรงน้ำพระธาตุพญาหน่อกวิ้น เพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีปี๋ใหม่เมืองของชาวตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่สำคัญ และควรค่าแก่การอนุรักษ์สืบสานไว้ ให้กับลูกหลานชาวอำเภอแม่สอด ชาวตำบลแม่ปะ ให้ยั่งยืนสืบต่อไป

ภายในงานมี การสรงน้ำพระธาตุขึ้นเป็นประจำทุกปี ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 18 เมษายน 2562 การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นเมืองขบวนแห่ ของแต่ละหมู่บ้าน การรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ และกลุ่มผู้สูงอายุ ต่างร่วมกิจกรรมฟ้อนรำด้วยความสนุกสนาน

สำหรับพระธาตุพญาหน่อกวิ้น ว่ากันว่า เมื่อประมาณ 200 – 300 ปีมาแล้ว มีพี่น้องกะเหรี่ยง 3 คน ซึ่งรวยมาก มีช้างเป็นกรรมสิทธิ์ถึง 280 เชือก มีอาชีพค้าไม้สักอยู่ในประเทศพม่า ได้สร้างเจดีย์ไว้เป็นอนุสรณ์ชีวิต และเป็นที่สักการะในพระพุทธศาสนา คนละองค์ คือ เจดีย์แม่กุหลวง ผู้สร้าง คือ พะหน่อเข เจดีย์ที่เมียวดี ผู้สร้าง คือ มะส่วยจาพอ และเจดีย์ที่ตำบลแม่ปะ ผู้สร้าง คือ พะชีพอ เจดีย์ที่ตำบลแม่ปะ นี้ชาวบ้านเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า พระธาตุพญาหน่อกวิ้น ตั้งอยู่ตำบลแม่ปะ ห่างจากอำเภอแม่สอดไปทางทิศเหนือประมาณ 4 กิโลเมตร บนถนนสายแม่สอด – แม่ระมาด สร้างขึ้นแบบศิลปะแบบมอญ ภายในบรรจุพระพุทธรูปทองคำ ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของประชาชน ชาวตำบลแม่ปะเป็นอย่างยิ่ง

ซึ่งที่ผ่านมา นายสิงห์คำ อุษา อดีตกำนันตำบลแม่ปะ ได้ร่วมกับคณะศรัทธา ได้มีการบูรณะพระธาตุดังกล่าว เนื่องจากเกรงว่าอาจจะทรุดโทรมเสียหายตามกาลเวลา โดยมีเจ้าหน้าที่จากกรมศิลปากร ร่วมบูรณะในครั้งนี้ จึงทำให้พระธาตุพญาหน่อกวิ้น มีความสวยงามและคงทน เพื่ออยู่คู่เมืองแม่ปะไปอีกยาวนาน และทางองค์การบริการส่วนตำบลแม่ปะ ก็มีการจัดงานสืบสานประเพณีสรงน้ำพระธาตุเป็นประจำทุกปี รวมทั้งจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัว ผู้สูงอายุอีกด้วย

ภาพ-ข่าว/ไพฑูรย์ สุขแว่น