190

พิษณุโลก ศธจ.เตรียมฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เด็กอายุ 5-11 ปี

วันที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมนนทรี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก นายลือชัย ชูนาคา ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมเตรียมข้อมูลการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ในเด็กอายุ 5-11 ปี โดยมี สพป.พิษณุโลก เขต 1-3 สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตศึกษา 7 โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

นายลือชัย ชูนาคา ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ได้เชิญส่วนราชการ หน่วยงานที่จัดการศึกษา มีเด็กมีอายุระหว่าง 5-11 ปี ต้องได้รับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์สีส้ม ซึ่งสำนักงานสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประสานการทำงานร่วมกัน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก มียอดเด็กทั้งหมดที่จะได้รับวัคซีน จำนวน 62,953 คน ซึ่งได้สำรวจทุกหน่วยงาน มีนักเรียนที่ปกครองยินยอมที่จะให้ฉีดจำนวน 38,291 คน คิดเป็น 60.80 เปอร์เซ็นต์

นายลทแชีย กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ จะรายงานข้อมูลนำส่งสำนักงานสาธารณสุข เพื่อจะได้กระจายวัคซีนไปให้ครบทุกคน วัคซีนในล็อตแรกที่จะฉีดคือเด็กที่อยู่ในกลุ่ม 7 โรคจะได้รับการฉีดก่อนเพื่อน ได้ประสานทางโรงพยาบาลแม่ข่ายฉีดให้ เชื่อว่าโรงเรียนและหน่วยงานต่างๆจะได้ทำความเข้าใจกับผู้ปกครองว่า เด็กจะได้รับการฉีดวัคซีนพร้อมกันในเดือนกุมภาพันธ์ โดยวัคซีนจะมาในทุกสัปดาห์กว่า 3,000 โดส

“ซึ่งทางสาธารณสุขจะกระจายไปตามฉีดให้เด็กตามที่ผู้ปกครองยินยอม สิ่งที่ห่วงใยและกำชับทุกหน่วยงานในพื้นที่โดยเฉพาะในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ที่อาจจะเกิดผลข้างเคียงได้ การฉีดวัคซีนเด็กทุกคนจะต้องปลอดภัยเมื่อได้รับการฉีดแล้ว เราจึงเน้นย้ำผู้ปกครอง และทุกหน่วยงานในการทำงานเชิงรุกว่า จังหวัดพิษณุโลกเราจะดูแลนักเรียนอย่างดีให้ปลอดภัยทุกคน”นายลือชัย กล่าว

สำหรับจำนวนเด็กที่มีอายุช่วง 5-11 ปี ทุกสังกัดทั้งจังหวัดพิษณุโลก มีจำนวน 62,953 คน แจ้งความประสงค์พร้อมรับวัคซีน จำนวน 38,291 คน คิดเป็น 60.82 %