ผบ.หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน นพค.33 พื้นที่จังหวัดตาก

173

ผบ.หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน นพค.33 พื้นที่จังหวัดตาก

วันที่ 27 มกราคม 2565 พลเอก จีรัชญ์ บุญชญา ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา พร้อมคณะฯ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา โดยมีพันเอกยศศักดิ์ บรรเทา ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33 พร้อมส่วนราชการในพื้นที่ให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ได้เดินทางไปมอบอุปกรณ์กีฬา และน้ำดื่ม จำนวน 1,000 ขวด ให้กับเด็กนักเรียน โรงเรียนมิตรภาพกัญไชยที่ 182 บ้านแม่กึ้ดหลวง หมู่ 1 ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ตรวจเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ที่ทางหน่วยให้การสนับสนุน

จากนั้น ได้เดินทางลไปยังกองบังคับการหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ในพื้นที่ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด โดยได้ร่วมให้โอวาทกำลังพล และนำความห่วงใยของ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในการดูแลสวัสดิการ ความเป็นอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของกำลังพล ให้มีความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีประสิทธภาพ พร้อมตรวจเยี่ยมการดำเนินงานต่างๆของหน่วย ที่ให้การช่วยเหลือแก่ชุมชน ในพื้นที่แนวชายแดน และการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ ในการพัฒนาด้านการทำงาน ให้ทันสถานการณ์

นอกจากนี้ ยังตรวจเยี่ยมโครงการโคก หนอง นา บานาน่า โมเดล ซึ่งมีการส่งเสริมและต่อยอด ปรัญชญาเศรษฐกิจพอเพียง การจัดพื้นที่บริเวณรอบหน่วยเป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชน มีการ ปลูกข้าวในแปลงนาสาธิต ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ภายในศูนย์การเรียนรู้ ฯ เป็นการขยายผล “ศาสตร์พระราชา” สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ปรับปรุงขยายพื้นที่ปลูกกล้วย รอบสระน้ำ ในการนี้ได้ร่วมปล่อยพันธุ์ปลา เพื่อเป็นแหล่งอาหาร และส่งเสริมการขยายพันธุ์ต่อยอดในอนาคตอีกด้วย