พะเยา หมอกควันไฟป่าเกิดต่อเนื่อง ค่าPM2.5 มีค่าเกินมาตรฐาน 79 ไมโครกรัม

วันที่ 18 เมษายน 2562 สภาพอากาศจังหวัดพะเยาเมือคืนที่ผ่านมา ถึงแม้มีฝนฟ้าคนองและตกเป็นบาพื้นที่ทำให้อากาศช่วงเช้าเย็น และช่วงบ่าย อากาศจะร้อนอบอ้าวตลอดทั้งวัน ท้องฟ้าปกคลุมไปด้วยหมอกควัน จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศสนามกีฬากลางจังหวัด ต.บ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 79 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) ค่า PM 10 อยู่ที่ 104 ไมโครกรัม AQI อยู่ที่ 172 ไมโครกรัม อยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพ ประชาชน พบจุด ความร้อน Hotspot 6 จุด

สำหรับสถานการณ์ไฟป่าในจังหวัดพะเยา ยังคงลุกไหม้ต่อเนื่องในหลายๆจุด ถึงแม้ว่า จะมีฝนตกในช่วงกลางคืนที่ผ่านมา ค่า PM 2.5 ก็ยังไม่ลดลง เกิดเหตุไฟไหม้ตามเขตป่า ตำบลหนองหล่ม ตำบลสันโค้ง และเชิงเขาดอยภู เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

นายเทวา ปัญญาบุญ นายอำเภอดอกคำใต้ พร้อมด้วย ฝ่ายปกครอง ทหาร กำนัน ผญบ. ผู้ช่วยฯ ชรบ.ตำบลหนองหล่ม ต.ดงสุวรรณ และเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ ของ อบต. นำรถน้ำ และช่วยกันดับไฟป่าบริเวณป่าในพื้นที่ ตำบลหนองหล่ม และ ต.ดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ เข้าทำการดับไฟป่าเป็นไปด้วยความยากลำบากและดับได้บางจุด เนื่องจากบางพื้นที่เป็นภูเขาสูงชัน ซึ่งยากแก่การเข้าไปทำการดับไฟป่า เจ้าหน้าที่จึงได้ช่วยกันทำแนวกันไฟป่า เบื้องต้นพื้นที่ป่าชุมชนถูกไฟไหม้เสียหายไปกว่า 50 ไร่

ขุนพันธ์ กว๊านพะเยา ภาพ/ข่าว