พิษณุโลก รณรงค์การทำการเกษตรปลอดการเผา

122

พิษณุโลก รณรงค์การทำการเกษตรปลอดการเผา

วันที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 11.00 น.นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดการรณรงค์การทำการเกษตรปลอดการเผาและอบรมเกษตรเพื่อสร้างและพัฒนาวิทยากรด้านการเกษตรปลอดการเผา ตามโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่ทางการเกษตร เพื่อขยายผลไปสู่พื้นที่ทำการเกษตรให้ทั่วทั้งจังหวัด ณ แปลงเกษตร หมู่ที่ 7 ตำบลชุมแสงสงคราม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก