เขื่อนภูมิพล มีแนวทางการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้ง

236

เขื่อนภูมิพล มีแนวทางการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้ง

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในช่วงฤดูแล้ง เขื่อนภูมิพล อ.สามเงา จ.ตาก สามารถกักเก็บน้ำไว้ได้กว่า 60% ของความจุอ่าง หรือ คิดเป็นปริมาตรน้ำ 7,481 ล้าน ลบ.ม. จากความจุ 13,462 ล้าน ลบ.ม. เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาเล็กน้อย แต่หากเทียบกับหลายปีก่อน นับว่าน้ำที่มีอยู่ไม่ได้มีมากนัก

ดังนั้นการบริหารจัดการน้ำที่มีอยู่อย่างจำกัดจึงเป็นสิ่งสำคัญที่เขื่อนภูมิพลจะต้องมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยในปีนี้ทางเขื่อนยังคงให้ความสำคัญกับน้ำเพื่อการอุโภค-บริโภคเป็นหลัก เพื่อให้ประชาชนไม่ได้รับผลกระทบในช่วงฤดูแล้งที่กำลังจะมาถึง และยังคงต้องจัดสรรน้ำอีกส่วนเพื่อช่วยผลักดันน้ำเค็ม รวมทั้งหล่อเลี้ยงระบบนิเวศตามธรรมชาติ

นายวรพจน์ วรพงษ์ ผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพล กล่าวว่า ทั้งนี้ มีการพูดคุยกับกลุ่มผู้ใช้น้ำในช่วงเดือนพฤศจิกายนปีที่ผ่านมา เพื่อให้เกษตรกรได้รับรู้ถึงสถานการณ์น้ำในปัจจุบัน และวางแผนการเพาะปลูกให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำที่มี เพื่อลดความสูญเสียของพืชผลทางการเกษตร แม้ปริมาณน้ำในปีนี้จะมีอยู่อย่างจำกัด แต่ยังนับว่ามีน้ำมากกว่าปีที่ผ่านมา

ผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพล กล่าวอีกว่า การจะผ่านพ้นวิกฤติภัยแล้ง ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ในการวางแผนการเพาะปลูกอย่างเป็นระบบ และใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า เพราะน้ำคือชีวิต