สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานดินฝังศพ ตชด.เสียชีวิต

262

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานดินฝังศพ ตชด.เสียชีวิต


วันที่ 24 มกราคม 2565 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พล.ต.ท.ณัฐ สิงห์อุดม ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เป็นประธานพิธีพระราชทานดินฝังศพ สิบตำรวจตรี ศักดิ์สิทธิ์ นิลุบลไพบูลย์ (เป็นกรณีพิเศษ) โดยมี นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายอำเภอแม่ลาน้อย หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ผู้นำศาสนา ประชาชน และครอบครัวผู้เสียชีวิต ร่วมในพิธี ณ สุสานบ้านแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน


สิบตำรวจตรี ศักดิ์สิทธิ์ นิลุบลไพบูลย์ ตำแหน่ง ผู้บังคับหมู่ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 มีอุดมการณ์มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่ ในการป้องกันแก้ไข ปัญหาการก่อความไม่สงบ ในภารกิจของตำรวจตระเวนชายแดน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และได้รับมอบหมายไปปฏิบัติหน้าที่ สังกัดกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 437 ปฏิบัติหน้าที่ ประจำชุดเฝ้าตรวจชายแดนที่ 4303

ต่อมาเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 11.00 น. ได้รับรายงานจาก ร้อยตำรวจโทพิทักษ์ แก่นทอง ตำแหน่ง รองสารวัตร สายงานปฏิบัติการป้องกันปราบปราม สังกัด กองกำกับตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าชุดเฝ้าตรวจ 4303 ได้ยินเสียงปืนดังขึ้น 1 นัด ภายในบริเวณฐานปฏิบัติการชุดเฝ้าตรวจ 4303 บ้านไม้ด้วน หมู่ที่ 7 ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

เมื่อเข้าตรวจสอบพบว่า มีผู้บาดเจ็บ 1 นาย คือ สิบตำรวจตรี ศักดิ์สิทธิ์ นิลุบลไพบูลย์ จึงได้เข้าทำการช่วยเหลือและเร่งนำตัวส่งตัวโรงพยาบาล ปาดังเปซาร์ แต่เนื่องจาก สิบตำรวจตรีศักดิ์สิทธิ์ นิลุบลไพบูลย์ ได้เสียเลือดมาก จึงทำให้เสียชีวิตในเวลาต่อมา

ในการนี้ พล.ต.ท.ณัฐ สิงห์อุดม ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ได้มอบธงชาติ และเงินบำรุงขวัญให้แก่บิดา มารดาของผู้วายชนม์ ซึ่งทางครอบครัวต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้า ล้นกระหม่อม เป็นเกียรติอันสูงสุดแก่ผู้วายชนม์และวงศ์ตระกูลอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ได้รับพระราชทานเกียรติอันสูงยิ่งในวาระสุดท้ายแห่งชีวิต