พะเยา สาววัย 40 ปี สืบทอดตีมีดโบราณขาย สร้างรายได้ส่งลูกเรียน

165

พะเยา  สาววัย 40 ปี สืบทอดตีมีดโบราณขาย สร้างรายได้ส่งลูกเรียน

วันที่ 24 มกราคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสาวใหญ่วัย 40 ปี บ้านร่องไฮ ตำบลแม่ใสอำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ได้สืบทอดวิชาการตีมีดจากพ่อ มาแล้วได้หัดทำตามพ่อสอน จนกระทั่งทำการตีและผลิตมีด ด้วยการทำมือ ตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งตีมีดเป็นเล่ม จนเสร็จนำออกจำหน่าย ซึ่งถือเป็นแหล่งมีดด้วยมือเพียงหนึ่งเดียวของจังหวัดพะเยา ที่เป็นหมู่บ้านทำมีดกันมาตั้งแต่โบราณมากว่า 100 ปี

ปัจจุบันเริ่มหายไปเนื่องจากมีเทคโลยีที่ทันสมัยเกิดขึ้นทำให้การทำมีดด้วยมือหายไป แต่หมู่บ้านร่องไฮ ตีมีดยังคงส่งเสริมให้ลูกหลานได้ทำกันเพื่อสืบทอดการทำมีดด้วยมือเป็นเอกลักษณ์ของชาวบ้านร่องไฮ ไว้จนถึงทุกวันนี้เพื่อมิให้สูญหายไป


นาง พรชนัน แก้วใจบุญ  อายุ 40 ปี  ช่างตีมีด กล่าวว่า การตีมีดด้วยมือได้สืบทอดมาจากบิดาตั้งแต่เด็กแล้วและปัจจุบันก็ยังทำมีดด้วยมือสืบทอดมากว่า 40 ปี จนส่งลูกเรียนจบหมดทุกคน สำหรับการตีมีดด้วยมือปัจจุบันในชุมชนบ้านร่องไฮถือว่าเหลือไม่กี่คนแล้วเพราะปัจจุบันมีเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาทำให้การทำมีดทำได้ปริมาณมากขึ้นแต่สำหรับตนเองก็จะตีมีดด้วยมือเพื่ออนุรักษ์สืบทอดต่อไปชั่วลูกชั่วหลานและมีดตีด้วยมือเป็นมีดที่มีคุณภาพทนและแข็งแรงชึ่งถือว่าเป็นหนึ่งเดียวและที่เดียวของจังหวัดที่ยังตีมีดด้วยมือ