นอภ.ลับแล เปิดตลาดนัด “ถนนคนเดินเทศบาลตำบลหัวดง”

291

นอภ.ลับแล เปิดตลาดนัด “ถนนคนเดินเทศบาลตำบลหัวดง”

วันที่ 24 มกราคม 2565 เวลา 16.00 น. นายปรัชญา เสริฐลือชา นายอำเภอลับแล เป็นประธานเปิดตลาดนัด “ถนนคนเดินเทศบาลตำบลหัวดง”

การจัดกิจกรรมตลาดนัด “ถนนคนเดินเทศบาลตำบลหัวดง” ครั้งนี้ สืบเนื่องด้วยปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ไม่สามารถดำเนินการเป็นไปได้อย่างปกติ ไม่ว่าจะเป็นภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ ฯลฯ ต่างได้รับผลกระทบกันทั่วหน้า เป็นสาเหตุให้ประชาชนต่างได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากสถานการณ์ปัญหาค่าครองชีพครัวเรือนมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น เป็นผลมาจาก ราคาน้ำมัน ค่าไฟฟ้า ราคาก๊าซหุงต้ม ฯลฯ ที่ปรับตัวสูงขึ้น เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน เทศบาลตำบลหัวดงจึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์
1.) เพื่อส่งเสริมอาชีพและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่
2.) เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ซื้อสินค้าอุปโภค บริโภค ในราคาที่ย่อมเยา
3.) มีสถานที่สร้างความผ่อนคลาย เพลิดเพลินให้กับผู้ที่มาจับจ่ายซื้อสินค้าและผู้จำหน่ายสินค้า

โดยมีนางจินดารัตน์ เสริฐลือชา นายกกิ่งกาชาดอำเภอลับแล/กรรมการแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุตรดิตถ์ จ่าสิบเอก ธวัชชัย กาวีละ รองนายกเทศมนตรีตำบลหัวดง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหัวดง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมในกิจกรรมดังกล่าว


ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน