184

อุตรดิตถ์ จัดแข่ง”เทควันโด” ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 22 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ นายพยงค์ ยาเภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ นายชัยศิริ ศุภรักษ์จินดา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)อุตรดิตถ์ นายชลิต ธนวัฒน์ รองนายก อบจ.อุตรดิตถ์ และอุปนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุตรดิตถ์ นายสุกิจ เสงี่ยมโปร่ง ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์ นางศิริวรรณ วงค์หนัก ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ นายชลาวุธ บุญเกตุ อุปนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุตรดิตถ์และประธานฝ่ายกีฬาเทควันโดจังหวัดอุตรดิตถ์

ร่วมด้วยนายชัช ชัยชเว หรือโค้ชเช (ชเว ย็อง-ซ็อก) เลขาธิการสมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทย และนายดำรงค์ ทองศรี ปลั อบจ.อุตรดิตถ์ ลงนามความร่วมมือเพื่อร่วมกันดำเนิน โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเทควันโด อบจ.อุตรดิตถ์ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 66 พรรษา และเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ยุวชน เยาวชน และประชาชนในจังหวัดอุตรดิตถ์ และภาคเหนือ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยการเล่นกีฬา เป็นการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ส่งเสริมนักกีฬาเทควันโด ในภาคเหนือให้มีทักษะ เทคนิคจากการแข่งขัน และเพิ่มโอกาสในการสร้างกระแสด้านกีฬาและออกกำลังกาย โดยการจัดการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติดของภาครัฐและประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 28 – 29 พฤษภาคม 2565 ณ สนามกีฬาเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน