อบจ.อุตรดิตถ์ เปิดอบรมพัฒนาความเป็นเลิศทางด้านกีฬาของเยาวชน “Sport Clinic”

168

อบจ.อุตรดิตถ์ เปิดอบรมพัฒนาความเป็นเลิศทางด้านกีฬาของเยาวชน “Sport Clinic”

วันที่ 22 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ หอประชุมโรงเรียนองค์การลริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ นายชัยศิริ ศุภรักษ์จินดา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาความเป็นเลิศทางด้านกีฬาของเยาวชนในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ “Sport Clinic”

เพื่อการพัฒนาทักษะด้านกีฬา เพื่อสร้างความเป็นเลิศ รวมทั้งเทคนิคการเล่นกีฬา และความสามารถด้านการกีฬาให้เต็มศักยภาพของนักกีฬา โดยในขั้นต้นจะใช้กีฬาเป็นโครงการนำร่องการศึกษานอกระบบ หลักสูตรการพัฒนาความเป็นเลิศทางด้านกีฬาเทควันโด และพัฒนามาตรฐานด้านกีฬา กิจกรรม พัฒนาผู้เรียน และสร้างโอกาสทางการศึกษาของนักเรียน เน้นให้เด็กเป็นคนดีและคนเก่ง

พร้อมกันนี้ยังได้รับเกียรติจากนายชัชชัย ชเว (ชเว ย็อง-ซ็อก)หรือ โค้ชเช หัวหน้าผู้ฝึกสอนนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยเป็นวิทยากรในโครงการฝึกอบรมพัฒนาความเป็นเลิศทางด้านกีฬาของเยาวชนในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ “Sport Clinic” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี เยาวชน นักเรียน นักศึกษาในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์เข้าร่วมโครงการ จำนวน 200 คน

 

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน