พิษณุโลก เปิดศูนย์ฝนหลวงภาคเหนือ ตอนล่าง รับผิดชอบ 8 จังหวัด

208

พิษณุโลก เปิดศูนย์ฝนหลวงภาคเหนือ
ตอนล่าง รับผิดชอบ 8 จังหวัด

วันที่ 22 มกราคม 2565 พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี และประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวง เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือตอนล่าง ณ ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือตอนล่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

โดยมี นายสำเริง แสงภู่วงค์ อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายรังสรรค์ บุศย์เมือง ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ หัวหน้าส่วนราชการและแขกผู้มีเกียรติพิธีเปิดศูนย์ฯ

ทั้งนี้สำหรับศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือตอนล่าง จัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับและสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวงในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง เพื่อสืบสานศาสตร์ตำราฝนหลวงพระราชทานในการช่วยเหลือประชาชน โดยรับผิดชอบดูแลช่วยเหลือผู้ขอรับบริการน้ำฝน 8 จังหวัด ได้แก่ แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ กำแพงเพชร สุโขทัย พิจิตร เพชรบูณณ์ และพิษณุโลก

มีภารกิจช่วยเติมน้ำต้นทุนเข้าเขื่อนกักเก็บน้ำ 2 เขื่อน ได้แก่ เขื่อนสิริกิติ์ และเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน รวมถึงอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง จำนวน 25 แห่ง เพื่อให้การบริหารจัดการมีความคล่องตัวในการปฏิบัติการฝนหลวงช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง บรรเทาภัยพิบัติด้วยการปฏิบัติการหลวงช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัย เป็นการตอบสนองประชาชนได้อย่างรวดเร็วทันเวลารวมทั้งสนับสนุนและบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

จากผลการปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 ตุลาคม 2564 ของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือตอนล่าง ได้มีการปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร และพื้นที่ลุ่มรับน้ำที่ประสบปัญหาภัยแล้ง โดยมีการขึ้นบินปฏิบัติการฯ รวม 153 วัน 417 เที่ยวบิน ทำให้มีวันฝนตกจากการปฏิบัติการฝนหลวง คิดเป็นร้อยละ 95.4 มีพื้นที่การเกษตรที่ได้รับประโยชน์ จำนวน 28 ล้านไร่

ทำให้มีฝนตกในพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนและอ่างเก็บน้ำรวม 27 แห่ง สามารถเติมน้ำต้นทุนให้กับเขื่อนและอ่างเก็บน้ำ รวม 11.9 ล้านลูกบาศก์เมตร และภารกิจปฏิบัติการฝนหลวงยับยั้งการเกิดพายุลูกเห็บ มีการขึ้นบินปฏิบัติการฯ รวม 25 วัน (ระหว่างวันที่ 2 มีนาคม – 21 พฤษภาคม 2564) 27 เที่ยวบิน ไม่พบรายงานลูกเห็บตกในพื้นที่เป้าหมาย 16 จังหวัด