224

ผู้ว่าฯพิษณุโลก บุกตรวจห้องเย็นป้องกันกักตุน ควานหาแหล่งแช่งแข็งหมูสด ฝ่าฝืนโทษทั้งจำ-ปรับ

วันที่ 21 มกราคม 2565 นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นางอุบลรัตน์ ศิลตระกูล พาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก นายสุริพล มาบุญช่วย ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบแหล่งเก็บเนื้อสุกร ที่ห้องเย็นบริษัท ทีพี แปซิฟิก จำกัด ต.บ้านป่า อ.เมือง จ.พิษณุโลก ตามประกาศจัดทำบัญชีคุมสินค้าสุกร ให้ผู้เลี้ยงสุกร ผู้จำหน่าย ครอบครองสุกรมีชีวิตตั้งแต่ 500 ตัวขึ้นไป และครอบครองสุกรชำแหละผ่าซีกแยกชิ้นส่วนปริมาณรวมกันตั้งแต่ 5,000 กิโลกรัม ขึ้นไป ต้องแจ้งปริมาณ ราคาจำหน่าย สถานที่เก็บต่อสำนักงานพาณิชย์จังหวัด เพื่อป้องกันการกักตุน

นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า จังหวัดพิษณุโลก มีห้องเย็นเก็บสินค้าอาหารสด จำนวน 8 แห่ง แต่ละแห่งให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบ เพื่อเป็นการป้องกันและป้องปราม มิให้ผู้ประกอบการกักตุนหมู ที่กำลังมีราคาแพง หากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยกำหนดให้แจ้งครั้งแรก 10 มกราคม 2565 และทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ถัดไป วันนี้ได้พบเนื้อหมู 2,732 กิโลกรัม เป็นหมูที่มาจากจังหวัดนครปฐม และ จังหวัดเชียงใหม่ ถือว่า สถานการณ์ปกติ