ผู้ว่าฯ อุตรดิตถ์ ตรวจติดตามสถานการณ์หมูแพงในพื้นที่(คลิป)

157

ผู้ว่าฯ อุตรดิตถ์ ตรวจติดตามสถานการณ์หมูแพงในพื้นที่

วันที่ 21 มกราคม 2565 นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับนางพิสมนต์ มงคลเทพ พาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์ นายสัตวแพทย์ ชัยนาท แสนยศ ปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์ ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์หมูแพงในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยนายสัตวแพทย์ ชัยนาท แสนยศ ปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ให้ข้อมูลว่าจากการตรวจสอบห้องเย็น จำนวน 20แห่ง

ปรากฏว่ายังไม่พบการกักตุนเนื้อหมูตามห้องเย็นต่างๆ ทั้งนี้จังหวัดอุตรดิตถ์ได้ขอความร่วมมือภาคธุรกิจ ฟาร์ม โรงฆ่าสัตว์ให้จำหน่ายเนื้อหมูแก่ประชาชน ในราคาที่ยุติ ในขณะนี้ปริมาณเนื้อหมูที่มีในจังหวัดเพียงพอต่อความต้องการการบริโภคของพี่น้องประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ทั้งนี้ยังได้ลงพื้นที่ตรวจสอบหน้าร้านที่เข้าร่วมโครงการ พาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน หมูเนื้อแดงกิโลกรัมละ 150 บาท

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน