อุตรดิตถ์ -มณฑลทหารบก ที่ 35 จัดสวนสนามและกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล(คลิป)

490

อุตรดิตถ์ -มณฑลทหารบก ที่ 35 จัดสวนสนามและกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล

วันอังคารที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 15.00 น. ณ บริเวณสนามหน้ากองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35 ค่ายพิชัยดาบหัก พลตรี สัณธวัฒน์ วงศ์วัฒนะ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบก ที่ 35 เป็นประธานในพิธีสวนสนามและกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ของหน่วยทหารในพื้นที่ พร้อมด้วย พ.อ.ธำรงศักดิ์ บุญทักษ์ รอง เสนาธิการ มทบ.35 พ.อ.เทพฤทธิ์ เรือนคำ รองเสนาธิการ มทบ.35 พ.อ.สมัย ขำพันธ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก จ.อุตรดิตถ์เข้าร่วมพิธี

ทั้งนี้ พลตรีสัณธวัฒน์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35 กล่าวว่าเนื่องในวันกองทัพไทยและวันกองทัพบก ประจำปี 2565 มณฑลทหารบกที่ 35 จัด พิธีสวนสนามของหน่วยทหารในพื้นที่ประกอบด้วย มณฑลทหารบกที่ 35 , กองพันทหารม้าที่ 12 กอง พลทหารม้าที่ 1 กรมทหารม้าที่ 2 , กองพันทหารม้าที่ 7 กรมทหารม้าที่ 2 และ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 21 โดยมีพิธีทางศาสนา

และการประกอบพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ซึ่งถือเป็นประเพณีที่สำคัญยิ่งสำหรับผู้เป็นทหารทุกคน เพราะการที่จะเป็นทหารโดยสมบูรณ์ได้นั้น จะต้องผ่านพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล โดยธงชัยเฉลิมพล หมายถึง ธง ซึ่งเป็นเครื่องหมายแห่งชัยชนะประจำหน่วยทหาร ที่ทหารทุกคนต้องรักษาไว้ยิ่งกว่าชีวิตเนื่องจากผืนธงหมายถึงชาติบนยอดคันธง บรรจุพระพุทธรูปหมายถึงศาสนา และเส้นพระเจ้าหรือพระเกศา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คือพระมหากษัตริย์

โดยพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล จะทำพร้อมกันทุก เหล่าทัพทั่วประเทศ พร้อมกัน วันกองทัพไทย เป็นวันที่ระลึกในวาระที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกระทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราช มังกะยอชวาของพม่า โดยถือเอาวันที่ 18 มกราคม ของทุกปีเป็นวันกองทัพไทย ตามการคำนวณ จากเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ ที่ระบุว่า พระองค์กระทำยุทธหัตถี ในวันจันทร์แรม 2 ค่ำเดือนยี่ ปีมะโรง จ.ศ. 954 คำนวณได้ ตรงกับวันที่ 18
มกราคม พ.ศ. 2135 (บางตำราว่า ปี พ.ศ. 2136) เดิมนั้นกระทรวงกลาโหมได้กำหนดให้วันที่ 8 เมษายนของทุกปีเป็นวันกองทัพไทย ต่อมาในปี พ.ศ. 2523 ได้เปลี่ยนโดยให้ถือเอาวันที่ 25 มกราคม เป็นวันกองทัพไทย ตามมติของคณะรัฐมนตรีในสมัยนั้นภายหลังได้มีนักประวัติศาสตร์หลายท่านได้ตรวจสอบ และพบว่าวันที่ทรงกระทำยุทธหัตถีนั้น แท้จริงแล้วไม่ได้ตรงกับวันที่ 25 มกราคม แต่น่าจะตรงกับวันที่ 18 มกราคม ปีดังกล่าว ทางราชการยังคงถือเอาวันที่ 25 มกราคม เป็นวันกองทัพไทยต่อไปจนกระทั่งวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2549 คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ ให้เปลี่ยนแปลงกำหนดวันกองทัพไทยจากวันที่ 25 มกราคม ของทุกปีเป็นวันที่ 18 มกราคม ของทุกปี และอนุมัติให้เป็นวันหยุดราชการของกระทรวงกลาโหมตามหลักการเดิม

ปวินท์ อินกล่ำ
รายงาน