พิษณุโลก จัดพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วันยุทธหัตถี หรือ วันกองทัพไทย

152

พิษณุโลก จัดพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วันยุทธหัตถี หรือ วันกองทัพไทย

วันที่ 18 มกราคม 2565 ที่ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช บริเวณเขตกระราชฐาน พระราชวังจันทน์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในงานรัฐพิธีวันยุทธหัตถี หรือ วันกองทัพไทย ประจำปี 2565

ซึ่งตรงกับวันที่ 18 มกราคมของทุกปี เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ได้ทรงกระทำยุทธหัตถีมีชัยชนะเหนือมวลหมู่อริราชศัตรูทั้งปวง พระองค์ได้ประกาศอิสรภาพให้กับชนชาติไทย สร้างชาติไทยให้เป็นปึกแผ่น แข็งแกร่งและมีเอกราชตราบจนทุกวันนี้

ซึ่งแผ่นดินเมืองพิษณุโลก เป็นดินแดนถิ่นประสูติของพระองค์ ณ พระราชวังจันทน์แห่งนี้ โดยเมื่อถึงวันที่ 18 มกราคมของทุกปี พสกนิกรชาวจังหวัดพิษณุโลกทุกหมู่เหล่าต่างร่วมแซ่ซ้องสรรเสริญสดุดีวีรกรรมไทยในความเสียสละขององค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเอกาทศรถ และพระพี่นางสุพรรณกัลยา ที่ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชภายในพระราชวังจันทน์แห่งนี้

ภายในพิธีดังกล่าวมีพิธีสงฆ์ พิธีพราหมณ์ บัณฑิตประกาศพระบรมราชโองการบวงสรวง จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและร่วมร้องเพลงมาร์ชนเรศวร การแสดงศิลปะป้องกันตัว จากโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม การแสดงชุดไก่ชนพระนเรศวรกับไก่ชนพม่า จากโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล การแสดงชุดรำบวงสรวงสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช