อุตรดิตถ์ ไม่พบการแพร่ระบาด ตรวจคัดกรองในโรงเรียน

132

วันนี้ 16 ม.ค. 65 เวลา 19.00 น. ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานการเผยแพร่ข่าวของสื่อมวลชนสถานีโทรทัศน์บางแห่ง นำเสนอถึงการพบผู้ติดเชื้อจากการคัดกรองเข้าร่วมกิจกรรม ณ จุดคัดกรองโรงเรียนเจริญวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ที่จะเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นในวันพรุ่งนี้ (17 ม.ค. 65)

จากการตรวจสอบพบว่า ในวันนี้ เวลา 10.00 น. ได้มีการตรวจคัดกรองการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่จะเข้าร่วมกิจกรรมเยาวนชนการสร้างและพัฒนาเครือข่าย เน้นการสร้างและพัฒนาเครือข่ายสมาชิก เพื่อให้การร่วมมือร่วมใจป้องกันปัญหายาเสพติด โดยจัดให้มีการตรวจคัดกรองทางสาธารณสุข โดยมีจำนวนนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปเข้ารับการตรวจตลอดทั้ง 2 วันคือ 15- 16 มกราคม ณ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ และโรงเรียนเจริญวิทยาคม ตำบลวังกะพี้

โดยุจุดคัดกรองโรงเรียนเจริญวิทยาคม ในวันนี้มีผู้เข้ารับการตรวจคัดกรองกว่า 1,000 คน ตลอดทั้งวัน โดยอุปกรณ์การตรวจชนิด Antigen Test kit หรือ ATK ซึงจำนวนทั้งหมดที่ตรวจคัดกรองในเบื้องต้นพบว่า มีจำนวนประมาณ 30 รายที่เบื้องต้นมีผลเป็นบวก (+) จึงได้คัดแยกผู้ที่คาดว่าจะติดเชื้อออกเพื่อเข้ารับการตรวจคัดกรองซ้ำแบบ RT-PCR ณ โรงพยาบาลสนามสนามกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ (หมอนไม้) และเนื่องจากมีระยะเวลาในการตรวจนานกว่าชนิด ATK จึงนำผู้ที่รับการตรวจซ้ำไปพักคอยที่โรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (ทุ่งกะโล่) และจากผลการตรวจสอบยืนยันปรากฏพบว่าทั้ง 30 รายมีผลเป็นลบจึงได้ให้ทุกคนเดินทางกลับบ้านได้

ทางด้านนายแพทย์ สสจ.อุตรดิตถ์ นายแพทย์เกษม ตั้งเกษมสำราญ ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่าจากกรณีดังกล่าวเป็นขั้นตอนทางด้านสาธารณสุขในการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เกิขึ้นตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุขและประกาศของจังหวัดอุตรดิตถ์ ่ึ่กงารตรวจคัดกรองด้วยวิธีการ Antigen Test kit หรือ ATK กับผู้ทดสอบจำนวนคราวละมากๆ อาจจะมีผลลวงปรากฎดังนั้นจำเป็นจะต้องนำผู้สงสัยที่มีผลเป็นบวกเข้ารับการตรวจซ้ำด้วยวิธีการแบบ RT-PCR และจากกรณีดังกล่าวในครั้งนี้ทุกคนมีผลเป็นลบ เพื่อให้เกิดความแน่นชัดทุกกรณีของการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้ไป และสถานการณ์การแพร่ระบาดในขณะนี้ในจังหวัดอุตรดิตถ์ ก็มีจำนวน 4 รายในวันนี้ (16 ม.ค. 65) จึงเน้นย้ำเรื่องการรักษามาตรการทางสาธารณสุขเรื่องรักษาระยะห่าง การสวมหน้ากาก และล้างมือบ่อย่ๆ ที่ยังปฏิบัติกันอย่างเข้มข้นต่อไปของจังหวัดอุตรดิตถ์

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน