123

เชียงใหม่ พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่เพิ่ม 198 ราย

วันที่ 16 ม.ค. 65 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 198 ราย โดยเป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัด 185 ราย อีก 13 ราย เป็นผู้ติดเชื้อจากต่างจังหวัด ทำให้ผู้ติดเชื้อสะสมตั้งแต่เดือนมกราคม 2665 อยู่ที่ 3,284 ราย ยังคงรักษาตัวอยู่ จำนวน 2,102 ราย โดยเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรืออาการเล็กน้อย (สีเขียว) 1,780 ราย อาการปานกลาง (สีเหลือง) 301 ราย อาการหนัก (สีแดง) 21 ราย และไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตยังคงสะสมอยู่ที่ 194 ราย ขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อสะสมระลอกเดือนเมษายนของจังหวัดเชียงใหม่ (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 จนถึงปัจจุบัน) มีผู้ติดเชื้อสะสมแล้วทั้งหมด 32,322 ราย และรักษาหายแล้ว 29,949 ราย โดยเป็นผู้ที่รักษาหายวันนี้ 174 ราย ส่วนการตรวจ ATK วันนี้ จำนวน 1,645 ราย พบผู้มีผลบวก 447 ราย

ส่วนการบริหารจัดการวัคซีนจังหวัดเชียงใหม่ ขณะนี้มีผู้ได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้ว 1,563,875 คน คิดเป็นร้อยละ 90.43 จากประชากรจังหวัดเชียงใหม่ แบ่งเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ฉีดแล้ว 287,643 คน คิดเป็นร้อยละ 87.78 กลุ่ม 7 โรคเรื้อรังฉีดแล้ว 142,761 คน และกลุ่มประชาชนทั่วไป ฉีดแล้ว 1,133,471 คน คิดเป็นร้อยละ 88.52