1139

“ชีวิตนี้น้อยนัก” อาลัย “พล.ต.ถนัดพล โกศัยเสวี” รอง มทภ.3

การสูญเสียพลตรี ถนัดพล โกศัยเสวี รองแม่ทัพภาคที่ 3 ( 1)ด้วยวัยเพียง 56 ปี ในช่วงระยะเวลาอันรวดเร็วอาการโลหิตออกในสมอง ย่อมส่งผลสะเทือนใจอาลัยรักยิ่งต่อครอบครัว ญาติ มิตร เพื่อนร่วมรุ่นเตรียมทหาร (ตท.23) ตลอดจนผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชา รวมทั้งสื่อมวลชนที่รู้จัก อัธยาศัยไมตรี ด้วยบุคลิกภาพเป็นกันเอง พูดน้อย สุภาพ อ่อนน้อม แต่ทว่า “อ่อนนอกแข็งใน”ห้าวหาญ องอาจในหน้าที่รับผิดชอบ

“ชีวิตนี้น้อยนัก” บทพระนิพนธ์ในสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังคปรินายก(เจริญ สุวฑฒโน)

พลตรี ถนัดพล โกศัยเสวี หรือ”อ้วน” นายทหารม้า เติบโตในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 ตั้งแต่ยศร้อยตรี ในสังกัดกองพลทหารม้าที่ 1 ค่ายพ่อขุนผาเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  พร้อมกับเพื่อนร่วมรุ่น อาทิ พล.ต.กิตติพงษ์ แจ่มสุวรรณ ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 3 (ผบ.บชร.3 )คนปัจจุบัน จึงรู้จักคุ้นเคยกับผู้คนหลายระดับ หลายสาขาอาชีพในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ พิษณุโลก และพื้นที่กองทัพภาคที่ 3

ผมได้มีโอกาสรู้จักกับ เสธ.อ้วน ในปี 2557 มียศพันเอก ดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองพลทหารม้าที่ 1 (พล.ม.1) เพชรบูรณ์ ในขณะที่ผมดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.)จังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวคือ ในปี 2557 ที่มีการรัฐประหารยึดอำนาจ โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)

เนื่องจาก สวท. เพชรบูรณ์ นับว่าเป็นสื่อหลักต้องถ่ายทอดคำสั่ง คสช.ฉบับต่างๆ และนโยบายสำคัญ ทั้งนี้ คสช.มีนโยบายให้สถานีวิทยุชุมชนหยุดออกอากาศชั่วคราว เพราะอาจมีการปลุกระดม ต่อต้านจากผู้ไม่หวังดีผ่านสื่อวิทยุชุมชน ก่อให้เกิดความไม่สงบ

จึงทำให้มีความใกล้ชิดกันมากขึ้นและพบเจอกันบ่อยครั้งกับนายทหารระดับสูงของ พล.ม.1 หลายนาย และต่อมาเจริญก้าวหน้าในชีวิตราชการ เช่น พล.อ.บรรเจิด ฉางปูนทอง พล.อ.สมพงษ์ แจ้งจำรัส พล.ต.ถนัดพล โกศัยเสวี พล.ต.กิตติพงษ์ แจ่มสุวรรณ  มีโอกาสร่วมแถลงข่าวภายในค่ายพ่อขุนผาเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์  โดยเฉพาะงานคืนความสุขให้กับพี่น้อง
ประชาชน การปฏิบัติการด้านจิตวิทยา ได้ไปร่วมถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุฯเผยแพร่ออกอากาศหลายแห่งในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์

จนกระทั่ง ท่าน”อ้วน”ขยับขึ้นดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 36(ผบ.มทบ.36) และผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 1 (ผบ.พล.ม.1) ตามลำดับ ในโอกาสนี้ผมได้เดินทางกลับไปเพชรบูรณ์มอบภาพพิมพ์ขนาดใหญ่ “สมเด็จพระนเรศวรมหาราช”ทรงม้าศึก นำไปมอบให้ท่ามกลางสื่อมวลชนจังหวัดเพชรบูรณ์ ระดับตำนาน อาทิ สุนทร คงวราคม ชัยยงค์ ไชยปัน รวมทั้งประทิน นาคสำราญ นายก อบต.สะเดียง อำเภอเมือง เป็นต้น ที่มาร่วมสังสันท์แสดงความยินดีเล็กๆแบบคนกันเอง

อีกครั้งหนึ่ง ได้พบกันผมเดินทางไปทำข่าววันครบรอบวันสถาปนากองพลทหารม้าที่ 1 และเว็บไซต์ htt//Northernnewsthailand.com (เกาะติดข่าวภาคเหนือ) นำเสนอข่าวให้อย่างต่อเนื่อง ในฐานะผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง อีกตำแหน่งหนึ่ง

ต่อมา “พลตรี ถนัดพล โกศัยเสวี”ได้ขยับขึ้นเก้าอี้รองแม่ทัพภาคที่ 3  ดูแลรับผิดชอบภารกิจกองกิจการพลเรือน (กร.) กองทัพภาคที่ 3 อีกด้วย ท่าน “อ้วน”ได้เอื้อนเอ่ยกับผมว่า “อยากจะขอให้พี่มังกร นัดเลี้ยงสร้างความสัมพันธ์กับสื่อมวลชนมืออาชีพของจังหวัดพิษณุโลก ในบรรยากาศ”ชิว ชิว”ช่วยทำหน้าที่ประสานและเลือกสถานที่ให้ด้วยครับ”

ค่ำคืนนั้น ณ ร้าน“ไม้เมือง” ริมถนนมิตรภาพ อำเภอเมืองพิษณุโลก จึงพรั่งพร้อมคราคร่ำด้วยเหยี่ยวข่าว วิทยุ- ทีวี-น.ส.พ.-สื่อออนไลน์ ทั้งท้องถิ่นและส่วนกลาง เกือบ 50 ชีวิต โดยมีพลตรี ถนัดพล โกศัยเสวี เป็นแม่งาน พร้อมด้วยเพื่อนรักร่วมรุ่นพลตรี เทอดศักดิ์ งามสนอง เสนาธิการกองทัพน้อยที่ 3 ขณะนั้น ปัจจุบันผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 310 (ผบ.มทบ.310) จังหวัดตาก  และนายทหารอีกจำนวนหนึ่ง รวมทั้ง พ.อ.ดร.รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ โฆษกกองทัพภาคที่ 3 ในขณะนั้น บรรยากาศเป็นไปด้วยความชื่นมื่นของไมตรีจิตร ภายในร้านอาหารริมถนนมิตรภาพแห่งนั้น ยังมีภาพแห่งความทรงจำอันเป็นนิรันดร์

นับว่าเป็นอีกครั้งหนึ่งกองทัพบกได้สูญเสียนายทหารนักรบ และนายทหารอาชีพที่มีชื่อเสียงในเรื่องของความเด็ดเดี่ยว กล้าหาญ มีความเป็นสุภาพบุรุษ ทุ่มเท เสียสละ ให้กับภารกิจการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะชายชาติทหาร 

อีกทั้งเคยกรำศึกในสมรภูมิร่มเกล้ามาอย่างโชกโชน โดยเฉพาะพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ อีกหลายปี และ ชายแดนไทย-เมียนมา ในสังกัดกองกำลังผาเมือง และผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองอีกด้วย กล่าวกันว่าในชีวิตรับราชการทหารของรอง “อ้วน”แทบจะไม่ได้นั่งโต๊ะในหน่วยที่ตั้งเท่าใดนัก

เนื่องจากมีภาพลักษณ์ บุคลิกภาพที่ค่อนข้างลุยในทุกสถานการณ์ จึงมักจะได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา อีกด้านหนึ่งมักจะเป็นที่ปรึกษาคลี่คลายปัญหาให้บรรดาเพื่อนพ้อง น้อง พี่ และผู้ใต้บังคับบัญชา อีกด้วย

ขอให้คุณงามความดีที่ท่านได้เคยสร้างสมไว้ จงเป็นพลังนำพาอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยโปรดดลบันดาลให้ดวงวิญญาณ”พล.ต.ถนัดพล โกศัยเสวี” ไปสู่สุคติในสัมปรายภพ

ระลึกถึงเสมอแม้นาทีสุดท้ายของตัวอักษร

มังกร จีนด้วง
บรรณาธิการ เว็บไซต์ Northernnewsthailand.com