เลขาธิการ กพฐ.ตรวจเยี่ยม รร. ชายแดนจังหวัดตาก ตรงข้ามพื้นที่การสู้รบ

วันที่  14 มกราคม  2565 ดร.อัมพร  พินะสา  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านแม่โกนเกน ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่ติดแนวชายแดน พื้นที่ตรงข้ามพื้นที่การสู้รบในฝั่งเมียนมา  ระหว่างกองกำลังทหารเมียนมาและกองกำลังชนกลุ่มน้อยเชื้อสายกะเหรี่ยง

โดยเข้าร่วมการบรรยายสถานการณ์ และลงพื้นที่ ติดตามแผนเผชิญเหตุ การดูแลความปลอดภัยของคณะครูและนักเรียน  ภายในโรงเรียน

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวถึงการลงพื้นที่ในครั้งนี้ เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจ คณะครู และนักเรียน มีความห่วงใย ต่อสถานการณ์การสู้รบในฝั่งเมียนมา  ที่อาจจะส่งผลกระทบ ต่อนักเรียนและคุณครู  เนื่องจากโรงเรียน ตั้งอยู่ใกล้แนวชายแดน  พื้นที่ตรงข้ามที่มีการสู้รบ ห้วงที่ผ่านมา  มีกระสุนข้ามเข้ามาฝั่งไทย  ทำให้คณะครูและนักรียน มีความวิตกกังวล

ดร.อัมพร กล่าวอีกว่า เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและเข้าใจในสถานการณ์ ตนจึงเดินทางลงพื้นที่ในครั้งนี้  เพื่อรับทราบข้อมูล ความเคลื่อนไหว  การป้องกันภัย  ตลอดจนการดูแล ครู นักเรียนให้เกิดความปลอดภัย  เพื่อประเมินสถานการณ์การป้องกันและแผนเผชิญเหตุของโรงเรียน จากการฟังรายงานของผู้อำนวยการโรงเรียน และฝ่ายความมั่นคงทางทหาร ทำให้มีความอุ่นใจ อยู่ในสถานการณ์ที่ควบคุมได้  เชื่อว่าไม่น่าส่งผลกระทบต่อความไม่ปลอดภัยภายในโรงเรียน แต่เพื่อไม่ให้เกิดความประมาท  โดยเน้นการป้องกันมากกว่าการแก้ไข  ตลอดจนได้ร่วมส่งกำลังใจแก่คณะครู นักเรียนและผู้ปกครองในพื้นที่  พร้อมได้ลงพื้นที่ดูหลุมหลบภัย ภายในโรงเรียน ซึ่งก่อนหน้านี้ ทางโรงเรียนได้มีการสร้างหลุมหลบภัยชั่วคราวอยู่แล้ว แต่ทั้งนี้ จะมีการปรับปรุงหลุมหลบภัย ที่มีความมาตรฐานและมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ด้านว่าที่ร้อยตรีธวัชชัย  แสงแปง   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่โกนเกน  กล่าวว่า โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน  เปิดเรียนในระดับอนุบาล จนถึงมัธยมศึกษาตอนต้น มีนักเรียน จำนวน 403 คน  ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด   ตั้งอยู่ห่างจากบริเวณฝั่งแม่น้ำเมยประมาณ 500 เมตร  จุดที่มีการสู้รบในฝั่งเมียนมา พื้นที่บ้านผาลู พื้นที่ตรงข้าม ห่างจากแม่น้ำเมยประมาณ 400 เมตร  ทำให้โรงเรียนอยู่ ห่างจากพื้นที่สู้รบ ประมาณ 900 เมตร

ซึ่งที่ผ่านมาทางโรงเรียน ได้มีการเตรียมความพร้อม จัดทำแผนเผชิญเหตุ จากการสู้รบในฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน   มีการเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด  มีการเตรียมการเป็นลำดับ ได้แก่ มีการจัดเตรียมครู  ควบคุมดูแลเด็กนักเรียนในกรณีเกิดเหตุ และ  ประสานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในการอพยพเคลื่อนย้ายหากมีกรณีจำเป็น  จัดทำสถานที่ ที่เป็นหลุมหลบภัยกรณีเกิดเหตุการณ์ ระหว่างการจัดการเรียนการสอน  มีการซักซ้อมวิธีปฏิบัติ ในการอพยพ   โดยเน้นให้นักเรียนที่มีอายุน้อย ไปยังพื้นที่ปลอดภัยก่อน และ ประเมินอาคารสถานที่  ที่นักเรียนเรียนอยู่ ว่าหากอาคารไหน มีความมั่นคงและปลอดภัยน้อย ก็จะมีการอพยพนักเรียน ไปยังพื้นที่ปลอดภัยทันที

รวมถึงจะมีการประเมินสถานการณ์ร่วมกับฝ่ายความมั่นคงทั้งทหารและตำรวจอย่างใกล้ชิด    โดยให้ยึดมั่นความปลอดภัยของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษามาเป็นอันดับแรก และ หากมีการประเมินสถานการณ์ร่วมกับฝ่ายความมั่นคงแล้วไม่ปลอดภัย สามารถสั่งหยุดการเรียนการสอนได้ทันที  โดยโรงเรียนเตรียมเปิดการเรียนการสอนแบบ (onsite) ในวันที่ 17 มกราคมนี้
อย่างไรก็ตามสำหรับสถานการณ์การสู้รบในฝั่งเมียนมา ยังคงพบการสู้รบเป็นระยะ   ในพื้นที่บ้านผาลู  ฝั่งเมียนมา พื้นที่ตรงข้าม ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด และมีรายงานว่าวันนี้ ทางกองกำลังทหารเมียนมา ปฏิบัติการทางอากาศยาน  แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชน คนไทยบริเวณแนวชายแดนไทย  ส่วนผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมาขณะนี้ยังคงพักอาศัยอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราวคอกวัวมหาวันเมยโค้ง ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด จำนวน   1,818 คน