“ธัญญาเรศ ชำนาญ”คว้าตำแหน่ง นางสาวอุตรดิตถ์ งานพระยาพิชัยดาบหัก(คลิป)

285

ผลการประกวดตำแหน่งนางสาวอุตรดิตถ์ ประจำปี 2565 คือ  หมายเลข 14 นางสาวธัญญาเรศ ชำนาญ
ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล มงกุฏ และสายสะพาย


– ตำแหน่งรองชนะเลิศนางสาวอุตรดิตถ์อันดับที่ 1 คือ หมายเลข 16 นางสาวทิพรัตน์ วรรณเสถียร ได้รับเงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล  และสายสะพาย
– ตำแหน่งรองชนะเลิศนางสาวอุตรดิตถ์อันดับที่ 2 คือ หมายเลข 1 นางสาวมะลิวัลย์ บุญฤทธิ์
ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล  และสายสะพาย
– ตำแหน่งขวัญใจประชาชน คือ  หมายเลข 2 นางสาวศศิกานต์ แก้วศรี ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล  และสายสะพาย
– ตำแหน่งขวัญใจสื่อมวลชน คือ หมายเลข 14 นางสาวธัญญาเรศ ชำนาญ  ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล  และสายสะพาย ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายผล ดำธรรม


ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ นางวันทนา ดำธรรม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ นายชัยศิริ ศุภรักษ์จินดา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นผู้มอบรางวัลให้แก่ผู้ได้รับตำแหน่งดังกล่าว