จังหวัดตาก จัดงานวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ครบปีที่ 285 ปี


วันที่ 17 เมษายน 2562 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดตาก นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีจัดงานวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ครบรอบ 285 ปี โดยมีคณะสมาคมพ่อค้าจีนตาก ข้าราชการ พลเรือน ตำรวจ ทหาร ภาคประชาน สภาอุตสาหกรรมจังหวัด หอการค้าจังหวัดตาก และประชาชนชาวจังหวัดตาก ประมาณ 1,000 คนมาร่วมงาน รำรึกถึงในพระกรุณาธิคุณถึงวีรกรรมพระเจ้าตากในฐานหลวงยกกระบัตรเจ้าเมืองตาก พระมหากษัตริย์ไทย ที่ทรงกอบกู้กรุงศรีอยุธยา ในการเสียกรุง ฯ ครั้งที่ 2 ในปี 2310 รบชัยชนะเหนือพม่า และต่อมา ประชาชนชาวไทย ได้จัดงานวีรกรรมเป็นประจำทุกปี ในวันที่ 17 เมษายน ของทุกปี


รายงานแจ้งว่า สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์เดียวใน สมัยกรุงธนบุรี เสด็จพระราชสมภพ ณ วันที่ 17 เมษายน พุทธศักราช 2277 ในแผ่นดินสมเด็จพระบรมราชาที่ 3 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ พระองค์ทรงเป็นสามัญชน กำเนิดในตระกูลแต้ มีพระนามเดิมว่า สิน พระราชบิดาเป็นจีนชื่อ ไหฮอง เดินทางจากประเทศจีนมาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทย แล้วได้สมรสกับหญิงไทยชื่อ นางนกเอี้ยง มีหลักฐาน บันทึกว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินทรงเคยเป็นพ่อค้าเกวียนผู้ทรงปัญญาเฉลียวฉลาด และมีความสามารถด้าน กฎหมายเป็นพิเศษ ได้ช่วยกรมการเมืองชำระถ้อยความของราษฎรทางภาคเหนืออยู่เนืองๆ เนื่องจากได้ทำ ความดีมีความชอบต่อแผ่นดิน จึงได้รับแต่งตั้งให้เป็น เจ้าเมืองตาก ในเวลาต่อมา

รายงานแจ้งว่าศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช แห่งนี้ สร้างโดยนายเฉลียว วัชรพุกก์ นายช่างแขวงการทางตาก (อธิบดีกรมทางหลวง) และนายสุวรรณ รื่นยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ในสมัยนั้น ได้เฉลิมฉลองศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เมื่อ ปี 2493 ศาลพระเจ้าตาก ฯ ได้บุรณะตามกาลสมัย ต่อมาในสมัยนายสุวัฒน์ ตันประวัติ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ร่วมกับ นายพงษ์ศักดิ์ พยัควิเชียร นายสบเกษม แหงมงาม และทีมงานในเครือบริษัท มติชน จำกัด(มหาชน) ได้ร่วมกันหาทุนบุรณะศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชใหม่ ร่วมกับนายอุดร ตันติสุนทร อดีต รมช.มหาดไทย และคณะจิตศรัทธา ก่อสร้างอาคารศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สวยงามสง่างาม ในยุคปัจจุบัน.

หลังจากนั้น ประชาชนชาวตาก ข้าราชการหน่วยงานภาครัฐ เอกชน พร้อมใจกันดำหัวนายเจริญฤทธื์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก โดยบรรยากาศ เป็นอย่างร่มรื่น ท่ามกลางอากาศอันเยือกเย็นร่มรื่นบริเวณ ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดตาก.

สบเกษม แหงมงาม ภาพ/ข่าว