156

เชียงใหม่ พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 195 ราย

วันนี้ (13 ม.ค. 65) พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 195 ราย โดยเป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัด 180 ราย อีก 15 ราย เป็นผู้ติดเชื้อจากต่างจังหวัด ทำให้ผู้ติดเชื้อสะสมตั้งแต่เดือนมกราคม 2665 อยู่ที่ 2,710 ราย ยังคงรักษาตัวอยู่ จำนวน 2,033 ราย โดยเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรืออาการเล็กน้อย (สีเขียว) 1,634 ราย อาการปานกลาง (สีเหลือง) 381 ราย อาการหนัก (สีแดง) 18 ราย และมีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 2 ราย ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสม 194 ราย ขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อสะสมระลอกเดือนเมษายนของจังหวัดเชียงใหม่ (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 จนถึงปัจจุบัน) มีผู้ติดเชื้อสะสมแล้วทั้งหมด 31,748 ราย และรักษาหายแล้ว 29,461 ราย โดยเป็นผู้ที่รักษาหายวันนี้ 100 ราย ส่วนการตรวจ ATK วันนี้ จำนวน 3,113 ราย พบผู้มีผลบวก 490 ราย

ส่วนการบริหารจัดการวัคซีนจังหวัดเชียงใหม่ ขณะนี้มีผู้ได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้ว 1,560,748 คน คิดเป็นร้อยละ 90.25จากประชากรจังหวัดเชียงใหม่ แบ่งเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ฉีดแล้ว 286,982 คน คิดเป็นร้อยละ 87.58 กลุ่ม 7 โรคเรื้อรังฉีดแล้ว 142,537 คน และกลุ่มประชาชนทั่วไป ฉีดแล้ว 1,131,229 คน คิดเป็นร้อยละ 88.34