ผู้ว่าฯพิษณุโลก ตรวจเยี่ยมเขียงหมูเข้าโครงการลดราคาช่วยประชาชน

วันที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น ตลาดเทศบาล 5 (บ้านคลอง) จังหวัดพิษณุโลก นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นที่เยี่ยมเขียงหมู ที่เข้าร่วมโครงการหมูพาณิชย์ ลดราคา ช่วยเหลือประชาชน

จังหวัดพิษณุโลกได้ดำเนิน โครงการหมูพาณิชย์ ลดราคา ช่วยเหลือประชาชน ตามนโยบายของ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เพื่อลดภาระค่าครองชีพประชาชนและแก้ไขปัญหาเร่งด่วนจากเนื้อหมูที่ปรับราคาเพิ่มสูงขึ้น โดยจำหน่ายหมูเนื้อแดงราคากิโลกรัมละ 150 บาท จังหวัดพิษณุโลกได้ดำเนินโครงการ ดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 1-31 มกราคม 2565 ผ่านจุดจำหน่าย 7 จุด ( บริการจำหน่าย 50 กิโลกรัม ต่อ 1 จุด ดังนี้

1.ร้าน skf ถนนเอกาทศรฐ ( ตรงข้ามตลาดร่วมใจ)
2. ร้าน ธ การค้า ตำบลหัวรอ
3 .ร้าน bmp เฟส ถนนเอกาทศรฐ
4. ร้านเจ๊เองหมูสดตลาดเทศบาล 5 ( ตลาดบ้านคลอง)
5. ร้านเจ๊เองหมูสดเทศบาล 1( ตลาดใต้)
6 .ร้านหมูสดอัจจิมาฟาร์ม สาขาตลาดบ้านคลอง
7. ร้านหมูสดอัจจิมาฟาร์ม สาขาตลาดศาลปู่ดำ

ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก มอบนโยบายจุดจำหน่ายหมู ไก่ ไข่ และปลาสดจากเกษตรกร ในราคาต่ำกว่าท้องตลาด ทุกวันศุกร์ ในช่วงเดือนมกราคม 2555 บริเวณตลาดเกษตรกรหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและ ลดภาระค่าครองชีพให้ชาวพิษณุโลก

นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์ได้ขอความร่วมมือให้สมาคมผู้เลี้ยงไก่ ซึ่งราคาจำหน่ายไก่มีชีวิตและเนื้อไก่สด เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพแก่ผู้บริโภคเป็นระยะเวลา 6 เดือนดังนี้ ไก่มีชีวิตหน้าฟาร์มราคากิโลกรัมละ 33.50 บาท ไก่สด รวม/ ไม่รวมเครื่องใน จำหน่ายปลีก กิโลกรัมละ 60 – 65 บาท น่องติดสะโพก น่อง สะโพก จำหน่ายปลีก ราคากิโลกรัมละ 60 – 65 บาท เนื้ออกไก่ จำหน่ายปลีก ราคากิโลกรัมละ 65 -70 บาท เป็นต้น