“สิ้น”พล.ต.ถนัดพล โกศัยเสวี รองแม่ทัพภาคที่ 3

2224

“สิ้น”พล.ต.ถนัดพล โกศัยเสวี รองแม่ทัพภาคที่ 3

วันที่ 12 มกราคม 2565 เวลา เวลา21.15 น. พลตรี ถนัดพล โกศัยเสวี รองแม่ทัพภาคที่ 3 (รอง.มทภ.3) ได้จากไปอย่างสงบด้วยอาการโลหิตออกในสมอง ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

เบื้องต้น 13 ม.ค.65 จะนำร่างไปจังหวัดน่าน และเวลา 17.00 น.ประกอบพระราชพิธีรดน้ำหลวงอาบศพ ณ วัดสวนตาล  ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน

กำหนดการ พิธีบำเพ็ญกุศสศพ
พิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ วันพฤหัสบดีที่ 13 ม.ค. 65 เวลา 17.00 น.
พิธีสวดพระอภิธรรมศพ ห้วงวันที่ 13 – 19 ม.ค. 65 เวลา 19.00 น. พิธีพระราชทานเพลิงศพ วันพฤหัสที่ 20 ม.ค. 65 เวลา 16.00 น.สถานที่ วัดสวนตาล ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน