พะเยา แปลก! เทวดา เทพพนม ประดับรอบพระธาตุภูปออายุกว่า1,000ปี กว่า3,000องค์1เดียวล้านนา(คลิป)

435

พะเยา แปลก! เทวดา เทพพนม ประดับรอบพระธาตุภูปออายุกว่า1,000ปี กว่า3,000องค์1เดียวล้านนา

วันที่ 11 มกราคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พระเล็ก กันตะวีโร เจ้าอาวาสสำนักสงฆ์พระธาตุภูปอ ตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา พร้อมด้วยศิษย์ยานุศิษย์ตลอดจนพุทธศาสนิกชน ทั้งในและต่างจังหวัดให้พากันร่วมแรงร่วมใจ สร้าง รูปปั้น เทวดา เทพพนม จำนวนกว่า 3,000องค์ ทาด้วยสีทองเหลืองอร่าม นำประดิษฐ์ฐานตั้งเรียงราย บริเวณรอบองค์พระธาตุภูปอทางขึ้นบันได และบริเวณรอบภูเขา พระธาตุภูปอ เรียงรายกันอย่างสวยงาม คนถือว่า เป็นสถานที่ มีรูปปั้น เทวดาหรือเทพพนม  ประดับรอบองค์พระธาตุ มากที่สุดของจังหวัด เป็นหนึ่งเดียวของล้านนา และยังเป็นสถานที่มีประติมากรรมผสมผสานทางพุทธศาสนา หลากหลายรูปแบบทั้งพระพุทธรูป เทพพนม รูปปั้นเกจิภาคเหนือและเรื่องราวทางพุทธประวัติ จำนวนมาก ถูกนำมาติดตั้งและประดับประดาบริเวณโดยรอบพระธาตุภูปอที่ตั้งอยู่ บนยอดเขาสูงสุดในพื้นที่หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา
ที่สามรถมองเห็น ทิวทัศน์ 360 องศาอีกด้วย

ซึ่งได้สร้างความประทับใจให้กับผู้ที่พบเห็นและนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าเที่ยวชมความสวยงามของพระธาตุภูปอซึ่ง พระธาตุเก่าแก่ที่มีอายุกว่า 1,000 พันปี ซึ่งเป็นพระธาตุประจำอำเภอเชียงม่วน ประดิษฐานอยู่บนยอดเขาสูง และสามารถมองเห็นทิวทัศน์อำเภอเชียงม่วนได้ทั้งเมือง นอกจากนั้นยังเป็นพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ที่คนในพื้นที่และต่างจังหวัดให้ความเคารพนับถือ
และเวียนมาเที่ยวชมตลอดทั้งปี