กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า เตรียม“รณรงค์ป้องกันปัญหาไฟป่าและฝุ่นละออง PM 2.5 ภาคเหนือ”

พ.อ.สมจริง   กอรี   เลขานุการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ  กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า ( บก.คฟป.ทภ.3 สน. ) เปิดเผยว่ากองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันละฝุ่นละอองภาคเหนือ  กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า เตรียมเปิดกิจกรรม “รณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 พื้นที่ภาคเหนือ”  ประจำปีงบประมาณ 2565  ที่จังหวัดเชียงใหม่

เพื่อเตรียมความพร้อมบูรณาการหน่วยงานในพื้นที่แก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5  กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 09.00  – 14.30 น. โดยจะมีการตรวจคัดกรองผู้เข้าร่วมงานตามมาตรการ Covid – 19 อย่างเคร่งครัด

ขณะที่ พ.อ. พงษ์ยุทธ งามเกษม หัวหน้าส่วนปฏิบัติการ พร้อม พ.ท.วรปรัชญ์ กาศสกุล ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนปฏิบัติการ กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ  กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า ได้เข้าพบ  นายสายพิน เปียสวน ผู้อำนวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่)  และ นายพงศ์ภาวัต ใหญ่วงศ์กรณ์  ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เชียงใหม่ เพื่อประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานภายในสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 และกรมป่าไม้ ในการร่วมกันแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ประจำปี 2565

เบื้องต้นจะมีการจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ หรือการชิงเผา  310,000 ไร่ ภายในจังหวัดเชียงใหม่  260,000 ไร่ และจังหวัดลำพูน  50,000 ไร่