ผบ.กกล.นเรศวร  มอบสิ่งของบำรุงขวัญกำลังพล จักรยานสานฝันปันสุข นักเรียนขาดแคลน

วันที่ 9  มกราคม 2565 พลตรีประสาน  แสงศิริรักษ์  ผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวร เดินทางมายังกองบังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14   อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยมีพันเอกณรงค์ชัย  เจริญชัย  ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 ร่วมนำกำลังพล หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 และหน่วยงานขึ้นตรง  เข้ารับมอบสิ่งของบำรุงขวัญ เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่

พร้อมกันนี้ ยังได้ร่วมมอบรางวัล กำลังพล ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ในระดับต่างๆ  โดยเฉพาะการสกัดกั้นจับกุม ผู้ลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย  และยาเสพติด
ทั้งนี้ได้ให้กำลังใจแก่กำลังพล ที่ปฏิบัติหน้าที่แนวชายแดน เน้นย้ำการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ ทั้งการสกัดกั้นป้องกันการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย  และให้กำลังพลดูแลสุขภาพของตนเอง  โดยเฉพาะจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19

ในโอกาสนี้ได้ร่วมรับมอบจักรยาน จำนวน 20 คัน  จากหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 ที่ได้รับจากภาคส่วนต่างๆที่บริจาคมา  เพื่อส่งมอบให้กองกำลังนเรศวร ส่งต่อยังกองทัพบก  เพื่อให้การช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลน  ตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก ที่ได้เล็งเห็นถึงความลำบากของการเดินทางนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล  จึงได้ให้หน่วยทหารที่มีความเชี่ยวชาญด้านงานช่าง ทำการซ่อมจักรยาน ที่มีผู้บริจาคให้มีสภาพดีพร้อมใช้ และมอบให้เด็กนักเรียนที่มีความจำเป็น นำไปใช้ในการเดินทางไปโรงเรียน เพื่อความปลอดภัยในโครงการ จักรยาน สานฝัน ปันสุข

ต่อมาวันเดียวกัน  พลตรีประสาน  แสงศิริรักษ์  ผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวร  ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ แนวชายแดน ด้านจังหวัดตาก  พร้อมร่วมหารือกับหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อติดตามสถานการณ์ วิเคราะห์  เตรียมการป้องกัน ตอบโต้ และรองรับ กรณีการสู้รบในฝั่งเมียนมา เน้นย้ำการดูแลความปลอดภัยราษฏรแนวชายแดนและการช่วยเหลือผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมา ตามหลักสิทธิมนุษยธรรม

ส่วนผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมา ขณะนี้ยังคงพักอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราว คอกวัวมหาวันเมยโค้ง ตำบลมหาวัน  อำเภอแม่สอด  จำนวน 1,880 คน   ทั้งนี้พบว่าสถานการณ์การสู้รบในฝั่งเมียนมา  ขณะนี้ ยังไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ฝั่งไทย   แต่ทั้งนี้หน่วยงานในพื้นที่ ยังคงมีการติดตามวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อวางแผนรองรับ