206

เชียงใหม่ ผู้ติดเชื้อโควิดสายพันธุ์ “โอไมครอน”เกินครึ่ง

วันที่ 6 ม.ค. 65 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  มอบหมายให้ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันแถลงสถานการณ์โรคโควิด-19 ของจังหวัดเชียงใหม่ และแนวทางการแก้ปัญหา เพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 หลังเทศกาลปีใหม่ 2565

นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ในช่วงนี้จังหวัดเชียงใหม่ พบการระบาดเหมือนกับพื้นที่อื่น ๆ ของประเทศและโลก ซึ่งเป็นสายพันธุ์โอไมครอนเป็นหลัก โดยเฉพาะหลังเทศกาลปีใหม่ จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน ซึ่งเป็นไปตามความคาดหมาย โดยในวันนี้ (6 ม.ค. 64) พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 298 ราย ซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่ทรงตัว ตอนนี้มีผู้ติดเชื้อที่อยู่ในระบบการรักษาแบบ Home Isolation ทั้งหมด 316 ราย

ซึ่งระบบนี้ยังคงรองรับผู้ติดเชื้อได้ เพราะก่อนหน้านี้เคยรองรับได้กว่า 4,000 รายมาแล้ว และการระบาดในระลอกนี้เป็นสายพันธุ์โอไมครอนกว่าครึ่งของจำนวนผู้ติดเชื้อทั้งหมด แต่อย่างไรก็ตามยอดผู้ป่วยหนักไม่ได้เพิ่มมากขึ้นตามจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ เนื่องจากสายพันธุ์โอไมครอนจะสามารถแพร่กระจายและติดเชื้อได้เร็วแต่มีความรุนแรงไม่มาก
ขณะนี้ทางจังหวัดเชียงใหม่ได้เร่งดำเนินการควบคุมโรคอย่างใกล้ชิด และคาดว่าการระบาดในระลอกนี้จะใช้ระยะเวลาไม่นาน

โดยขอให้ประชาชนชาวเชียงใหม่สังเกตอาการตนเอง ลดการเคลื่อนไหว งดกิจกรรมรวมกลุ่มกัน ในช่วง 2 สัปดาห์นี้ และให้เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ทั้งผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรค เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันของตนเอง และลดความรุนแรงจากเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอนได้ ซึ่งทางจังหวัดเชียงใหม่ยังคงเปิดให้ประชาชนสามารถ Walk in เข้ารับการฉีดวัคซีนได้อย่างต่อเนื่อง

ด้าน นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ทางจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการติดตามสถานการณ์โควิด-19 อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะสายพันธุ์โอไมครอน มีการติดตามวางแผนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในจังหวัดเชียงใหม่ โดยในช่วงเทศกาลปีใหม่มีประชาชนเดินทางเข้ามาเป็นจำนวนมาก ประกอบกับมีชาวเชียงใหม่ก็เดินทางไปต่างจังหวัดมากเช่นกัน และมีการรวมกลุ่มทำกิจกรรมสังสรรค์ต่างๆ ซึ่งทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ได้ออกมาตรการสอดรับนโยบายของรัฐบาล โดยการให้หน่วยงานราชการต่างๆ และขอความร่วมมือหน่วยงานเอกชน Work Form Home เป็นระยะเวลา 14 วัน และขอความร่วมมือสถานประกอบการลดจำนวนพนักงานทำงานในบริษัทลง เพื่อลดความแออัด แต่ทั้งนี้ต้องไม่กระทบต่อการให้บริการประชาชน พร้อมกันนี้ได้มีคำสั่งให้ทุกหน่วยงดกิจกรรมรวมกลุ่มจำนวนมาก และแจ้งสั่งการให้หน่วยงานสาธารณสุขเตรียมพร้อมรองรับผู้ป่วย

ทั้งนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่พบว่าเป็นกลุ่มที่ไปใช้บริการที่ร้านจำหน่ายอาหารซึ่งเปิดให้บริการดื่มแอลกอฮอล์ได้ ด้วยเหตุนี้จะได้มีการเสนอให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่พิจารณาสั่งปิดร้านอาหารที่พบข้อมูลการแพร่ระบาด และไม่ปฏิบัติตามมาตรการ COVID Free Setting โดยจะสั่งปิดเป็นเวลา 7-14 วัน เพื่อทำความสะอาด คัดกรองตรวจหาเชื้อในกลุ่มพนักงาน หากไม่ดำเนินตามมาตรการ COVID Free Setting จะได้ดำเนินคดีตามกฏหมาย และเน้นย้ำร้านอาหารให้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด ส่วนร้านอื่น ๆ จะเพิ่มความเข้มงวด เช่น งดการใช้เครื่องปรับอากาศในห้องอาหารที่มีขนาดจำกัด การตรวจ ATK พนักงานในร้านเป็นประจำทุก 3 วัน และตรวจ ATK ผู้ที่เข้าใช้บริการด้วย และจะได้มีการประกาศขยายเวลางดเรียน On-Site ต่อไปอีก 1 สัปดาห์ เพื่อประสิทธิภาพในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

พร้อมขอให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคส่วนบุคคล งดการไปนั่งทานอาหารในร้านที่เป็นมุมอับ งดการรวมกลุ่ม และระมัดระวังตนเอง ตามมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด