630

กกต.สั่งเลือกตั้ง สมาชิก-นายก อบต.ใหม่ 120 หน่วย 38 จังหวัด

วันที่ 6 มกราคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีมติสั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริการส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เหตุเพราะบัตรออกเสียงลงคะแนนไม่ตรงกับจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งตามมาตรา 105 วรรคหนึ่ง พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 จำนวน 120 หน่วยเลือกตั้งใน 38 จังหวัด ได้แก่

ชัยภูมิ มุกดาหาร มหาสารคาม ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครราชสีมา ปราจีนบุรี ระยอง ลพบุรี สระแก้ว สมุทรปราการ พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ปทุมธานี อ่างทอง นนทบุรี นครปฐม อุทัยธานี นครศรีธรรมราช ประจวบคีรีขันธ์ สงขลา สุราษฎร์ธานี ชุมพร สตูล กาฬสินธุ์ ขอนแก่น นครพนม หนองคาย สกลนคร เลย กำแพงเพชร พิจิตร พิษณุโลก ลำปาง สุโขทัย และอุตรดิตถ์

ทั้งนี้กำหนดให้มีการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งใหม่ ภายในวันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม นี้