ผบ.กกล.ผาเมือง เผยไตรมาสแรกงบปี 65 สกัดจับแรงงานเถื่อน 83 ครั้ง 833 คน

206

ผบ.กกล.ผาเมือง เผยไตรมาสแรกงบปี 65 สกัดจับแรงงานเถื่อน 83 ครั้ง 833 คน

ภายหลังจากที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและทุกเหล่าทัพ กำชับให้กองกำลังป้องกันชายแดนตรึงกำลังเข้มเฝ้าระวังชายแดน เพื่อสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมือง ยาเสพติด อาวุธสงครามและสินค้าผิดกฏหมายบริเวณพื้นที่ชายแดน  โดยเฉพาะด้านเมียนมา ที่พบการลักลอบเข้าเมืองเพิ่มมากขึ้น

พล.ต. นฤทธิ์ ถาวรวงษ์  ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง เปิดเผยว่า ปัจจุบันกองกำลังผาเมืองได้จัดชุดปฏิบัติการกว่า 80 ชุด เพื่อปฏิบัติภารกิจป้องกันประะเทศ ใน 6 จังหวัด 24 อำเภอ  โดยให้ความสำคัญกับการสกัดกั้นยาเสพติด การสกั้ดกั้นแรงงานผิดกฏหมายตลอดแนวชายแดน เพื่อให้ประชาชนได้เกิดความมั่นใจในการดูแลความปลอดภัย  โดยไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2564 กองกำลังผาเมืองสามารถจับกุมแรงงานผิดกฎหมาย จำนวน  83  ครั้ง มีแรงงานผิดกฎหมายถูกจับกุม 833 คน  เป็นชาวเมียนมา 630 คน ชาวลาว 6 คน และชาวจีน 15 คน และมีผู้นำพา 31 คน

ขณะพื้นที่ด้านจังหวัดเชียงใหม่  จับกุมแรงงานผิดกฎหมาย  36  ครั้ง มีแรงงานผิดกฎหมายถูกจับกุมที่เป็นชาวเมียนมา  630  คน  และมีผู้นำพา 19 คน

โดยชายแดนด้านจังหวัดเชียงใหม่ กำลังผาเมืองได้จัดกำลังปฏิบัติภารกิจจากหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 4 ร่วมกับกองร้อยสกัดกั้นผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายที่ 2  กองกำลังผาเมือง และ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 32  เพื่อดูแลพื้นที่ 5 อำเภอชายแดนของจังหวัด  ซึ่งยังคงปฏิบัติภารกิจในการลาดตระเวน ตั้งจุดตรวจจุดสกัด ให้เป็นไปตามมาตรการความปลอดภัยโรคโควิด – 19 อย่างเคร่งครัด เพื่อสกัดกั้นการลักลอบค้ายาเสพติด สิ่งผิดกฎหมาย การลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายของแรงงาน ตามแนวชายแดน