พิษณุโลก นักเรียนปิดเทอม รวมกลุ่มประดิษฐ์งานใบตองดอกไม้สด งานผ้าออแกนซ่า สร้างรายได้งาม

โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก เด็กนักเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่สนใจงานประดิษฐ์ดอกไม้สด โดยเริ่มต้นจากงานใบตองดอกไม้สด การร้อยมาลัย ทำพานดอกไม้สด ไปจนถึงมางานผ้าออแกนซ่าประดิษฐ์เป็นพานชนิดต่าง ๆ อาทิ พานพุ่ม พานบายศรีสู่ขวัญ พานรับน้ำสังข์ พานดอกไม้ธูปเทียนแพร พานขันหมาก พานสินสอด และพานเชิญรางวัลที่สวยงาม

โดยมีนางธิติมา วุฒิเนตรเนติรัตน์ ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการงานอาชีพกลุ่มงานประดิษฐ์ โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม ครูผู้สอนเด็ก ๆ มาหลายรุ่น ซึ่งจะเริ่มเรียนงานประดิษฐ์ดอกไม้สดตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 2 ก่อนที่จะเป็นงานผ้าออแกนซ่า สีสันสวยงาม ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 – 6 ทำให้เด็กนักเรียนมีฝีมือ สามารถประดิษฐ์งานใบตองดอกไม้สดได้สวยงาม มีความประณีต เป็นที่สะดุดตาสำหรับผู้พบเห็น และไปประกวดในงานต่าง ๆ ได้รับรางวัลทั้งระดับภาคและระดับประเทศ สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนมากมาย

นับว่าเป็นการอนุรักษ์งานศิลปวัฒนธรรมของไทยให้คงอยู่ และช่วงปิดเทอมเด็กนักเรียนก็ยังได้มารวมกลุ่มกันฝึกฝนฝีมือในการประดิษฐ์งานใบตองดอกไม้สด เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และยังรับงานจากจังหวัดต่าง ๆ โดยมีผู้มาสั่งทำ พานพุ่มและบายศรีชนิดต่าง ในราคาคู่ละ 5,000 และ 6,000 บาท ขึ้นอยู่ชนิดของงาน สามารถสร้างรายได้ เป็นค่าใช้จ่ายระหว่างเรียน โดยไม่ต้องรบกวนผู้ปกครอง

นางธิติมา วุฒิเนตรเนติรักษ์ ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการงานอาชีพกลุ่มงานประดิษฐ์ กล่าวว่า โดยจะเลือกงานประดิษฐ์จากใบตองดอกไม้สด มาให้เด็กได้เรียนและได้ฝึกในช่วงเริ่มต้น เนื่องจากใบตองเป็นวัสดุธรรมชาติที่มีในท้องถิ่น หาได้ง่าย เด็กนักเรียนไม่ต้องเสียตังค์ซื้อ โรงเรียนก็ไม่ต้องเสียงบประมาณในการซื้อ เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้และฝึกฝนฝีมือก่อนที่จะประดิษฐ์งานผ้าออแกนซ่า ในระดับชั้นที่สูงขึ้น สามารถพัฒนาฝีมือ ได้เข้าประกวดในงานต่าง ๆ ทั้งระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ ได้รับรางวัลมากมาย เป็นที่ภูมิใจกับอาจารย์ผู้สอน ตลอดจนโรงเรียนและครอบครัว สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติ่มได้ที่ 087 – 2031103

ด้านนายชัยลักษณ์ รักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม กล่าวว่า โรงเรียนมีศูนย์สาธิตและแสดงผลิตภัณฑ์ของโรงเรียน ในโครงการโรงเรียนประชารัฐ เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการที่ทำให้นักเรียนได้มีอาชีพ มีรายได้ สามารถนำความรู้หรือทักษะในการประดิษฐ์ดอกไม้สด ไปประกอบอาชีพในอนาคตได้

นางสาวรุจาภา กันเกตุ อายุ 18 ปี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม กล่าวว่า มีความภาคภูมิใจในการประดิษฐ์พานใบตองดอกไม้สด และงานผ้าออแกนซ่า ใช้ในงานพระราชพิธีต่าง ๆ อาทิ สักการะพระบรมรูป รวมถึงงานพิธีการ เช่น วางบูชาพระ งานบวช งานแต่งงาน ประดับตกแต่งสถานที่เพื่อความเป็นสิริมงคล ซึ่งงานประดิษฐ์ดอกไม้ ทำให้ตนเองมีสมาธิ มีสติที่จะจดจ่ออยู่กับงานที่ทำ มีความอดทน เวลาไปแข่งขันจะนั่งทำต่อเนื่องเพราะมีเวลาจำกัด บางครั้งนั่งทำ 3 – 4 ชั่วโมง

“เมื่อได้รับรางวัลก็สร้างความภูมิใจให้กับตนเอง จนปัจจุบันสามารถสร้างรายได้ให้กับตนเองและเพื่อน ๆ มีผู้มาจ้างทำทั้งในจังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดใกล้เคียง อาทิ สุโขทัย กำแพงเพชร อุตรดิตถ์ และกรุงเทพมหานคร” นางสาวรุจาภา กล่าว

อัมพร ขุนกอง  ภาพ/ข่าว