พิษณุโลก 7 วัน ตาย 5 เจ็บ 18

214

พิษณุโลก 7 วัน ตาย 5 เจ็บ 18

 

วันที่ 5 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น.นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล ปีใหม่ 2565 โดยตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2564 ถึง วันที่ 4 มกราคม 2565 จังหวัดพิษณุโลกมีอุบัติเหตุจำนวน 22 ครั้ง ลดลงจากปี 2564 จำนวน 22 ครั้ง มีผู้เสียชีวิตจำนวน 5 ราย ลดลงจำนวน 2 ราย และมีผู้บาดเจ็บจำนวน 18 ราย ลดลงจำนวน 25 ราย