เชียงใหม่ ผู้ป่วยโควิด-19 พุ่ง 353 ราย

181

เชียงใหม่ ผู้ป่วยโควิด-19 พุ่ง 353 ราย

วันที่ 5 ม.ค. 65 สถานการณ์ผู้ป่วยโควิด-19 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 378 ราย โดยเป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัด 353 ราย ส่วนอีก 25 ราย เป็นผู้ติดเชื้อจากต่างจังหวัด ทำให้ผู้ติดเชื้อสะสมตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 อยู่ที่ 25,685 ราย ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลทุกประเภท จำนวน 958 ราย แยกเป็น โรงพยาบาลรัฐ 177 ราย โรงพยาบาลเอกชน 638 ราย โรงพยาบาลต่างจังหวัด 10 ราย Community Isolation (CI) 350 ราย และ Home Isolation (HI) 234 ราย

สำหรับผู้ติดเชื้อที่ยังรักษาตัวอยู่นั้น แยกเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรืออาการเล็กน้อย (สีเขียว) 700 ราย อาการปานกลาง (สีเหลือง) 224 ราย อาการหนัก (สีแดง) 34 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่ 185 ราย ขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อสะสมระลอกเดือนเมษายนของจังหวัดเชียงใหม่ (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 จนถึงปัจจุบัน) มีผู้ติดเชื้อสะสมแล้วทั้งหมด 29,854 ราย และรักษาหายแล้ว 28,619 ราย โดยเป็นผู้ที่รักษาหายวันนี้ 182 ราย ส่วนการตรวจ ATK วันนี้ (5 ม.ค. 65) จำนวน 2005 ราย พบผู้มีผลบวก 204 ราย