พะเยา ประเพณีกินแกงขนุนวันปากปี ปี๋ใหม่เมือง ล้านนา


วันที่ 16 เมษายน 2562 ประเพณีของชาวล้านนา หรือว่าวันนี้ เป็นวันสำคัญ วันปากปี วันเริ่มต้นปีใหม่เมือง( เทศกาลสงกรานต์)ชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดพะเยา ส่วนใหญ่นิยมทำแกงขนุนกินกัน ในวันนี้ ซึ่งถือว่าเป็นวันปากปี หรือวันเริ่มต้นปีใหม่ของชาวล้านนา ที่เชื่อว่าหากได้กินแกงขนุนในวันนี้จะมีสิ่งต่างๆค้ำชูอุดหนุนให้เจริญรุ่งเรืองและหากได้แกงใส่หมูการงานหรือสิ่งต่างๆที่ทำก็จะประสบผลสำเร็จโดยง่าย


นางสมศรี เมืองมา อายุ 55ป้ี ชาวบ้านบ้านบุญเกิด ตำบลบุญเกิด อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ทำแกงขนุนใส่หมู เพื่อไว้สำหรับกินกันในอาหารมื้อเช้าของวันนี้ ซึ่งถือว่าเป็นวันปากปีตามความเชื่อของคนล้านนา ที่มีมาแต่ดั้งเดิม โดยเชื่อว่าการได้กินแกงขนุนในวันนี้จะทำให้มีสิ่งต่างๆค้ำชูอุดหนุน หนุนนำชีวิต ไปตลอดทั้งปี จะทำการงานต่างๆก็จะมีคนเกื้อหนุน ซึ่ง เป็นความเชื่อ ของชาวล้านนาที่ ได้ทำสืบทอดกันมาตั้งแต่ รุ่น ปู่ย่าตายาย เมื่อหลายร้อยปี จนถึงปัจจุบัน สำหรับแกงขนุน ยังมีสูตรเด็ด เพิ่ม คุณภาพชีวิต หาแกงขนุน ใส่หมูการงานต่างๆก็จะทำสำเร็จโดยง่ายเหมือนเป็นเรื่องหมูๆซึ่งเป็นความเชื่อและสิ่งที่ทำกันมาตั้งแต่โบราณ ดังกล่าว

สำหรับ ชาวล้านนา มี ความเชื่อของการกินแกงขนุนในวันนี้ โดย ทุกบ้านจะทำกินกันทุกครอบครัว บางครอบครัวก็แกงตอนเช้าบางครอบครัวก็แกงตอนบ่ายบางครอบครัวก็แกงตอนเย็น แต่จะต้องกินแกงขนุนในวันนี้กัน ทุกคน จนถือเป็นประเพณี กินแกงขนุนกันเพื่อเป็นสิริมงคลในวันปากปี เทศกาลสงกรานต์ หรือปี๋ใหม่เมืองดังกล่าว

ขุนพันธ์. กว๊านพะเยา ภาพ/ข่าว