เชียงใหม่ พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 118 ราย

182

เชียงใหม่ พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 118 ราย

วันที่ 3 ม.ค. 65 จังหวัดเชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 118 ราย โดยเป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัด 107 ราย ส่วนอีก 11 ราย เป็นผู้ติดเชื้อจากต่างจังหวัด ทำให้ผู้ติดเชื้อสะสมตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 อยู่ที่ 25,171 ราย ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลทุกประเภท จำนวน 793 ราย แยกเป็น โรงพยาบาลรัฐ 190 ราย โรงพยาบาลเอกชน 494 ราย โรงพยาบาลต่างจังหวัด 6 ราย Community Isolation (CI) 350 ราย และ Home Isolation (HI) 162 ราย

สำหรับผู้ติดเชื้อที่ยังรักษาตัวอยู่นั้น แยกเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรืออาการเล็กน้อย (สีเขียว) 519 ราย อาการปานกลาง (สีเหลือง) 238 ราย อาการหนัก (สีแดง) 36 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่ 184 ราย ขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อสะสมระลอกเดือนเมษายนของจังหวัดเชียงใหม่ (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 จนถึงปัจจุบัน) มีผู้ติดเชื้อสะสมแล้วทั้งหมด 29,340 ราย และรักษาหายแล้ว 28,343 ราย โดยเป็นผู้ที่รักษาหายวันนี้ 90 ราย ส่วนการตรวจ ATK วันนี้ (3 ม.ค. 65) จำนวน 261 ราย พบผู้มีผลบวก 52 ราย

ส่วนการบริหารจัดการวัคซีนจังหวัดเชียงใหม่ ขณะนี้มีผู้ได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้ว 1,551,365 คน คิดเป็นร้อยละ 89.71 จากประชากรจังหวัดเชียงใหม่ แบ่งเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ฉีดแล้ว 285,126 คน คิดเป็นร้อยละ 87.01 กลุ่ม 7 โรคเรื้อรังฉีดแล้ว 142,000 คน และกลุ่มประชาชนทั่วไป ฉีดแล้ว 1,124,239 คน คิดเป็นร้อยละ 87.79