2144

อุตรดิตถ์ พบผู้ติดเชื้อ”โอไมครอน”รายแรก พร้อมรักษาผู้ป่วยทันที

วันที่ 2 มกราคม 2565 โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก มณฑลทหารบกที่ 35 ตรวจพบผู้ป่วย COVID-19 สายพันธุ์โอไมครอน รายแรกในจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นผู้ป่วยหญิงอาย 41 ปี เดินทางจาก กทม.เพื่อกลับภูมิลำเนา จ.อุตรดิตถ์ในห้วงเทศกาลปีใหม่ และเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี Real-time RT-PCR แบบ 3 ยีน ที่อาคารไบโอโมเลกุลาร์ แผนกพยาธิวิทยา รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก

เนื่องจากผลจากการตรวจหาสารพันธุกรรมของผู้ป่วย ด้วยวิธี Real-time RT-PCR ที่อาคารไบโอโมเลกุลาร์ แผนกพยาธิวิทยา รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก พบว่าให้ผลบวก 2 ยีน ได้แก่ N2 gene และ E gene แต่ตรวจไม่พบ S gene (S gene drop out) จึงสันนิษฐานว่าอาจเป็นสายพันธุ์ Omicron จึงเร่งดำเนินการส่งตรวจจำแนกสายพันธุ์ที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ 2 จ.พิษณุโลก ผลพบว่าเป็นสายพันธุ์ Omicron B.1.1.529 ปัจจุบันผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่ Cohort ward รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก จึงมีการดำเนินการติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูงมาดำเนินการคัดกรองเพิ่มเติม ลดการระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอน และควบคุมโรคได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

ตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก ในการให้โรงพยาบาลกองทัพบกระดมสรรพกำลัง และยุทโธปกรณ์ ในการสนับสนุนรัฐบาลในการตอบสนองต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 สายพันธุ์ “โอไมครอน” และป้องกันระบาดของเชื้อโควิด-19 ในทุกมิติ อีกทั้งพลโท สุพัษชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ์ เจ้ากรมแพทย์ทหารบกมีความห่วงใย และได้เน้นย้ำให้โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก มณฑลทหารบกที่ 35 เฝ้าระวัง ดูแล ยับยั้งการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 “โอไมครอน” ในพื้นที่ อย่างเต็มขีดความสามารถดูแลประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง ทำงานอย่างไม่หยุดพัก 365 วัน เพื่อที่จะดูแลประชาชนในทุกเทศกาล เพื่อลดการแพร่ระบาด สร้างความปลอดภัยประชาชนในห้วงปีใหม่ 2565

ปฏิบัติภารกิจภายใต้เจตนารมณ์ของผู้บัญชาการทหารบก “ปกป้องประชา” ในการดูแลประชาชนอย่างเต็มประสิทธิภาพ

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน